EȘTI AICI:
Studii universitare de doctorat

Studii universitare de doctorat

Studiile universitare de doctorat organizate în cadrul IOSUD – Universitatea de Vest din Timișoara se derulează în cadrul următoarelor școli doctorale:

1. Şcoala doctorală de Arte – Arte vizuale
2. Şcoala doctorală de Chimie – Chimie
3. Școala doctorală de Geografie –  Geografie
4. Școala doctorală de Fizică – Fizică
5. Şcoala doctorală de Drept – Drept
6. Şcoala doctorală de Informatică – Informatică
7. Şcoala doctorală de Matematică – Matematică
8. Şcoala doctorală de Muzică și Teatru

  • Muzică
  • Teatru și artele spectacolului


9. Şcoala doctorală de Psihologie Psihologie

  • Științe ale educației
  • Știința sportului și educației fizice


10. Școala doctorală de Științe umaniste Filologie Istorie
11. Școala doctorală de Economie și de Administrare a Afacerilor Contabilitate

  • Economie
  • Finanțe
  • Managament
  • Marketing


12. Şcoala doctorală de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice Filosofie

  • Sociologie
  • Ştiinţe Politice