EȘTI AICI:
Cazare în căminele UVT

Cazare în căminele UVT

UVT oferă studenților săi 3005 locuri de cazare în 8 cămine diferite (6 dintre ele fiind situate în Complexul Studențesc), fiecare având diverse dotări: 

 • trei cămine cu camere de 5 locuri, internet și cablu TV, și următoarele facilități comune: grupuri sanitare și bucătării pe fiecare palier, mașini de spălat, uscătoare: căminele C15, C16 (situate pe strada FC Ripensia din Complexul Studențesc) și C17 (situat pe Aleea Studenților din Complexul Studențesc). Căminele C15 și C16 au, de asemenea, și sală de lectură proprie.
 • un cămin cu camere de 4 locuri, internet și cablu TV, și următoarele facilități comune: grupuri sanitare și bucătării pe fiecare palier, mașini de spălat, uscătoare: căminul C3 (situat pe Aleea Lirei nr. 3, în cartierul Calea Lipovei);
 • două cămine cu camere de două locuri, internet și cablu TV, și următoarele facilități comune: grupuri sanitare și bucătării pe fiecare palier, mașini de spălat, uscătoare și sală de lectură: căminele C12 și C13 (situate pe Aleea Studenților din Complexul Studențesc);
 • un cămin cu camere de 3 locuri, internet, cablu TV, grup sanitar propriu, și următoarele facilități comune: mașini de spălat, uscătoare, bucătării, oficii, sală de lectură: căminul Camelia (situat pe str. Cameliei nr. 9-11);
 • un cămin cu camere de 2 locuri, tip garsonieră, internet, cablu TV, grup sanitar propriu, bucătărie, și următoarele facilități comune: mașini de spălat și uscătoare: căminul Drept – dedicat exclusiv studenților Facultății de Drept.

Pe lângă căminele anterior menționate, Universitatea de Vest din Timișoara deține încă 2 cămine care se află în proces de construcție, totalizând un număr de aproximativ 1500 de locuri de cazare. Se preconizează că lucrările vor fi finalizate și studenții vor putea fi cazați în noile cămine în anul 2021, respectiv în toamna anului 2022. Camerele vor fi dotate cu baie și bucătărie proprie, iar capacitatea va fi de 2-3 persoane/cameră.

Studenții pot depune anual cereri pentru repartizarea unui loc de cazare, pe platforma online de cazare, procesul de repartizare a locurilor fiind împărțit în mai multe etape, în funcție de anii de studiu, conform calendarului aprobat la nivelul universității. 

De asemenea, în cazul eliberării pe parcursul anului universitar a unor locuri de cazare, studenților li se oferă posibilitatea de a depune cerere, pentru un loc de cazare (în cazul celor care nu beneficiază în acel moment de cazare în căminele UVT), respectiv cerere de transfer (în cazul celor care beneficiază în acel moment de cazare într-unul dintre căminele UVT, dar doresc să se mute într-un alt cămin).

Există 2 criterii pe baza cărora studenții pot beneficia de cazare într-un cămin al UVT:

 • pe baza rezultatelor academice, caz în care punctajul de cazare, în funcție de care se va face clasificarea pentru a obține un loc de cazare, se calculează astfel:
  • pentru anul I de studii
   Punctaj de cazare = 0,75 * Media de admitere
  • pentru ceilalți ani de studii
   Punctaj de cazare = 0,75 * Media ponderată a anului precedent + punctaj acordat pentru activitățile extracurriculare (max. 2,5 puncte)
 • pe baza criteriilor sociale – caz în care studenții trebuie să prezinte documente justificative pentru cazul social în care se încadrează.

Lista cu cuantumurile taxelor lunare de cazare pentru un loc de cazare în căminele UVT este disponibilă AICI.

Următoarele categorii de studenți pot fi scutiți de achitarea taxei lunare de cazare:

 • studenții, copii ai personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi studenții orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ (conform articolului 277 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare);  
 • studenții români de pretutindeni (în cazul în care contractul cu Ministerul  Educației și Cercetării specifică explicit acest lucru);  
 • studenții orfani de ambii părinți, cu vârsta până în 35 de ani; 
 • studenții din anul I de studii, cu rezultate deosebite, care au beneficiat în procesul de admitere de facilitățile UVT pentru această categorie de candidați, conform Hotărârilor Senatului UVT privind facilitățile oferite studenților UVT; 
 • cazuri sociale sau situații speciale, prin decizia Rectorului UVT, în urma analizei fiecărei solicitări.


Documente utile:

Întrebări frecvente

Cererea de cazare poate fi depusă prin intermediul platformei online de cazare, care poate fi accesată prin intermediul următorului link: cazare.uvt.ro.

După accesarea linkului, vei fi redirecționat către pagina de autentificare, unde trebuie să introduci datele de conectare ale contului tău instituțional (@e-UVT.ro).

Toți studenții înmatriculați la UVT pot aplica pentru a beneficia de un loc de cazare în căminele universității, în etapa corespunzătoare contextului lor didactic.
Astfel:
– studenții care au finalizat anul I și II (sau III în cazul programelor de studii cu 240 de credite) de la ciclul de studii universitare de licență, respectiv studenții care au finalizat anul I de la ciclul de studii universitare de masterat, pot aplica pentru un loc de cazare în etapa I;
– studenții înmatriculați în anul I de studii universitare de licență sau de masterat în urma sesiunii de admitere din luna iulie 2020, pot aplica pentru un loc de cazare în etapa II;
– studenții înmatriculați în anul I de studii universitare de licență sau de masterat în urma sesiunii de admitere din luna septembrie 2020, pot aplica pentru un loc de cazare în etapa III.

! Atenție – etapele de cazare sunt valabile pentru contextul didactic pe care îl veți avea în anul universitar 2020-2021.

Calendarul procesului de repartizare a locurilor de cazare în căminele UVT este următorul:

Etapa I – pentru studenții care, în anul universitar 2020-2021, vor fi în anul II sau III de studiu al ciclului de studii universitare de licență (sau în anul IV de studiu, în cazul programelor de studii cu 240 de credite), respectiv în anul II de studiu al ciclului de studii universitare de masterat
a. Depunerea cererilor pe platforma de cazare – 6-19 iulie;
b. Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare – 17-24 iulie;
c. Afișarea rezultatelor – 24 iulie;
d. Depunerea contestațiilor pe e-mail – 25-26 iulie;
e. Confirmarea locului pe platforma – 25-28 iulie;
f. Soluționarea contestațiilor – 27-30 iulie;
g. Afișarea rezultatelor finale – 31 iulie.

Etapa II – pentru studenții care, în anul 2020-2021, vor fi în anul I de studiu (ciclurile de studii universitare de licență și masterat) și care au fost admiși în sesiunea de admitere iulie 2020
a. Depunerea cererilor pe platformă 18 august – 6 septembrie (cu excepția studenților români de pretutindeni);
Depunerea cererilor pe platformă 18 august – 1 septembrie (pentru studenții români de pretutindeni);
b. Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare – 7-9 septembrie;
c. Afișarea rezultatelor – 9 septembrie, până la ora 16:00;
d. Depunerea contestațiilor pe e-mail – 10 septembrie;
e. Confirmarea locului pe platformă- 9-10 septembrie;
f. Soluționarea contestațiilor – 10-11 septembrie;
g. Afișarea rezultatelor finale – 11 septembrie.

Pasul 1: Accesarea platformei online de cazare cazare.uvt.ro

Pasul 2:Autentificarea cu ajutorul credențialelor contului instituțional @e-UVT.ro (nume de utilizator și parolă);

Pasul 3:Verificarea datelor personale și a mediei de admitere/mediei ponderate a anului precedent, respectiv acceptarea condițiilor de utilizare a platformei;

Pasul 4: Încărcarea documentelor. Toți studenții trebuie să încarce o copie a actului de identitate, respectiv cei care au aplicat pe baza unor criterii sociale, trebuie să încarce toate documentele justificative aferente cazului social în care se încadrează (acestea trebuie unite sub forma unui singur fișier);

! ATENȚIE:fișierele nu trebuie să depășească dimensiunea de 5 MB.

Pasul 5: Selectarea opțiunilor (dintre căminele care sunt disponibile, în funcție de contextul didactic al studentului), respectiv ierarhizarea acestora;

Pasul 6: Finalizarea înscrierii;

Pasul 7: Confirmarea locului de cazare (care se realizează doar în cazul în care, în urma generării clasamentelor, ai obținut un loc de cazare într-unul dintre căminele UVT). Această etapă se realizează prin apăsarea butonului „Confirmare loc” de pe platforma de cazare.

Dacă dosarul tău nu a fost încă validat de către Biroul de Cazare al Facultății (BCF) și nu s-a încheiat perioada de înscriere prevăzută în calendarul etapei corespunzătoare contextului tău academic, ai posibilitatea de a șterge dosarul și să te înscrii din nou pe platformă, selectând opțiunile pe care le dorești (dintre cele disponibile).

Pe parcursul perioadei de înscriere, poți să-ți accesezi contul de pe platforma online de cazare și să reîncarci documentele corecte.

Conform Regulamentului de cazare în căminele UVT, obținerea unui loc de cazare pe baza criteriilor sociale este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor trei condiții:
– promovarea anului universitar;
– venitul net pe membru de familie să fie mai mic decât venitul minim net pe economie (1364 lei);
– încărcarea pe platforma de cazare online a documentelor justificative aferente lunilor martie – mai din anul curent care să dovedească cazul social în care te încadrezi, conform Anexei 1 a Regulamentului de cazare în căminele UVT.

• Anexa 1 – Documentele necesare obținerii unui loc de cazare pe criterii sociale (click aici)

În cazul studenților care aplică pentru obținerea unui loc de cazare pe baza criteriilor sociale, este important ca, în momentul înscrierii pe platforma online, să fie selectată opțiunea „Caz social” și, ulterior, încărcate documentele justificative. Studenții care aplică pentru un loc de cazare pe baza criteriilor social pot beneficia de loc de cazare doar în cămine cu 4-5 locuri în cameră, cu următoarele excepții:

a) Situații medicale specifice;
b) Familiști, frați/surori.

Studenții care aplică pentru un loc de cazare pe baza criteriilor sociale, trebuie să se asigure că au selectat căminele corespunzătoare, în caz contrar (dacă au selectat doar cămine cu 2-3 locuri în cameră și nu se încadrează în excepțiile menționate mai sus), dosarul urmând să fie invalidat.

După ce membrii Biroului de Cazare al Facultății (BCF) vor verifica dosarul depus de tine, vei fi notificat pe adresa de e-mail instituțională (@e-UVT.ro) cu privire la statusul dosarului (validat, invalidat).

În acest caz trebuie să acorzi atenție mesajului care ți-a fost transmis de către membrii Biroului de Cazare al Facultății (acesta îți va fi transmis pe adresa de e-mail instituțională (@e-UVT.ro), dar va fi vizibil și în dosarul tău de pe platformă) și să depui din nou dosarul, adăugând/modificând informațiile sau documentele solicitate de către BCF.

În cazul în care întâmpini probleme de ordin tehnic, ne poți contacta la adresa de e-mail support@e-uvt.ro. Pentru orice alt fel de întrebări sau neclarități despre procesul de cazare în căminele UVT, poți contacta Biroul de Cazare al Facultății. Datele de contact sunt disponibile aici, în funcție de facultatea la care ești înmatriculat:

Facultatea de Arte și Design – cazari.arte@e-uvt.ro
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – cazari.cbg@e-uvt.ro
Facultatea de Drept – cazari.drept@e-uvt.ro
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor – cazari.feaa@e-uvt.ro
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – cazari.fefs@e-uvt.ro
Facultatea de Fizică – cazari.fizica@e-uvt.ro
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie – cazari.litere@e-uvt.ro
Facultatea de Matematică şi Informatică – cazari.mateinfo@e-uvt.ro
Facultatea de Muzică și Teatru – cazari.muzica@e-uvt.ro
Facultatea de Sociologie şi Psihologie – cazari.socio@e-uvt.ro
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării – cazari.pfc@e-uvt.ro

Ghiduri utile