EȘTI AICI:
Cazare în căminele UVT

Cazare în căminele UVT

Studenții care în anul universitar 2022-2023 vor fi înmatriculați în anul II, III sau IV al ciclului de studii universitare de licență, respectiv anul II al ciclului de studii universitare de masterat și studenții care au fost admiși în sesiunea de admitere iulie 2022 (cu excepția studenților cu statut de român de pretutindeni din anul I al ciclului de studii universitare de licență) pot depune solicitări pentru obținerea unul loc de cazare în căminele UVT pentru anul universitar următor prin intermediul platformei de cazare cazare.uvt.ro.

Conectarea pe platforma de cazare se poate realiza cu ajutorul contului instituțional @e-uvt.ro. Procesul de depunere a cererii pentru obținerea unui loc de cazare în căminele UVT începe cu selectarea sesiunii de cazare dintre cele active, în funcție de contextul didactic propriu.

Fiecare candidat trebuie să încarce pe platformă o copie a actului de identitate, iar cei care au optat pentru cazarea pe criterii sociale, trebuie să încarce și documentele justificative solicitate.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) are cămine studențești situate în Complexul Studențesc din Timișoara (C12, C13, C15, C17, Căminul Drept) sau în afara acestuia (C3, Căminul Camelia), cămine studențești cu 2 locuri în cameră (C12, C13, Căminul Drept), cu 3 locuri în cameră (Căminul Camelia), cu 4 locuri în cameră (C3) și cu 5 locuri în cameră (C15 și C17) sau cămine cu grup sanitar în fiecare cameră (Căminul Camelia și Căminul Drept) sau cu grup sanitar la nivelul fiecărui palier (C3, C12, C13, C15, C17). Toate căminele beneficiază de conexiune la internet și cablu TV, mașini de spălat, uscătoare și bucătării.

Lista cu căminele UVT, dar și facilitățile pe care le oferă acestea, este disponibilă aici.

În funcție de contextul epidemiologic și de reglementările de la nivel local, respectiv național de la momentul începerii anului universitar, se va decide dacă și în ce condiții va fi posibilă cazarea studenților în căminele universității pe parcursul anului universitar. Ținând cont de eventualele modificări legislative la nivel național, numărul de locuri de cazare disponibile se poate modifica.

În funcție de contextul didactic al studentului, acesta va putea selecta, ca opțiuni, dintre căminele atribuite facultății la care este student, iar ulterior va putea stabili prioritatea opțiunilor (fiecare facultate are locuri de cazare în anumite cămine, iar repartizarea exactă în funcție de cămine se va realiza ulterior).

Selectarea tuturor opțiuni disponibile oferă șanse mai mari de a obține un loc de cazare. În cazul selectării unei singure opțiuni, dacă studentul nu va fi eligibil pentru aceasta, nu va fi distribuit într-un alt cămin, chiar dacă ar fi avut punctajul necesar pentru a beneficia de cazare în respectivul cămin.

După depunerea cererii, studenții vor primi notificări cu privire la procesul de repartizare a locurilor de cazare atât pe adresa de e-mail, cât și în contul tău de pe platforma de cazare online. De asemenea, vor avea posibilitatea de a retrimite dosarul cu completările solicitate de membrii Biroului de Cazare al Facultății, în cazul în care informațiile încărcate nu sunt corespunzătoare.

Rezultatele procesului de repartizare a locurilor vor fi comunicate în data de 16 septembrie 2022, pentru studenții care au aplicat pentru un loc de cazare prin intermediul platformei de cazare a UVT, fiecare student având posibilitatea de a vizualiza pe platforma de cazare dacă va beneficia de un loc de cazare într-unul dintre căminele UVT în anul universitar 2022-2023.

În cazul studenților români de pretutindeni admiși în sesiunea de admitere iulie 2022, depunerea solicitării pentru un loc de cazare în căminele UVT se realizează prin intermediul ACESTUI FORMULAR, conectarea realizându-se cu ajutorul contului instituțional @e-uvt.ro, tot până la data de 5 septembrie, urmând ca rezultatele să fie transmise studenților prin e-mail.  La fel se va proceda și cu studenții cu statutul de român de pretutindeni admiși în sesiunea septembrie 2022, cu mențiunea că rezultatele finale se vor afișa în funcție de calendarul de admitere al fiecărei facultăți, urmând ca rezultatele să fie transmise studenților prin e-mail.
Conform reglementărilor în vigoare, toți studenții cu statutul român de pretutindeni înscriși în anul 1 de studii universitare de licență vor beneficia de un loc de cazare în căminele UVT (cu condiția de a parcurge procesul de înscriere prin completarea formularului de mai sus).

Calendarul complet al procesului de cazare pentru studenții din anii II și III licență (și anul IV la programele de studii cu durată de 4 ani) și anul II masterat, la UVT, este:

 • Depunerea cererilor – 4 august – 5 septembrie
 • Transmiterea rezultatelor – 12 septembrie, după ora 16:00, pe platforma de cazare
 • Depunerea contestațiilor prin e-mail – 13 septembrie
 • Soluționarea contestațiilor – 14 septembrie
 • Transmiterea rezultatelor finale – 16 septembrie
 • Cazarea efectivă în căminele UVT – 23-24 septembrie

Calendarul complet al procesului de cazare pentru studenții din anul I al ciclului de studii universitare de licență și de masterat, la UVT, este:

 • Depunerea cererilor – 20 august – 5 septembrie
 • Transmiterea rezultatelor – 12-13 septembrie, după ora 16:00, pe platforma de cazare
 • Depunerea contestațiilor prin e-mail – 14 septembrie
 • Soluționarea contestațiilor – 15 septembrie
 • Transmiterea rezultatelor finale – 16 septembrie
 • Cazarea efectivă în căminele UVT – 23-24 septembrie

Calendarul complet al procesului de cazare pentru studenții din anul I al ciclului de studii universitare licență și de masterat, în sesiunea de admitere din septembrie 2022, la UVT, este:

 • Depunerea cererilor – pe toată durata perioadei de admiteri, în funcție de calendarul fiecărei facultăți; înscrierea se va face prin bifa de pe platforma de admitere UVT;
 • Transmiterea rezultatelor – 5 zile de la afișarea rezultatelor finale la admitere
 • Depunerea contestațiilor prin e-mail – o zi de la transmiterea rezultatelor
 • Soluționarea contestațiilor – o zi de la depunerea contestațiilor
 • Transmiterea rezultatelor finale – în funcție de calendarul de admitere al fiecărei facultăți, la o zi după soluționarea contestațiilor
 • Cazarea efectivă în căminele UVT – 29-30 septembrie

Înscrierea pentru procesul de repartizare a unui loc de cazare se poate face în baza a două criterii, fiecare având propria formulă de calcul al punctajului de cazare:

 1. în baza rezultatele școlare și a activității extracurriculare;

Punctaj cazare = 0,75 * Media de admitere / Media ponderată a anului universitar 2021-2022 + puncte pentru activitatea extracurriculară

 1. în baza unor criterii sociale – încadrarea într-un „caz social” (studenți orfani, proveniți din centrele de plasament/sistemul de protecție socială, studenți care provin din familii ale căror venituri medii lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât salariul minim net pe economie la nivel național, persoane cu handicap etc.).

Aplicând în baza criteriilor sociale, punctajul de cazare va fi format din:

 • maximum 6 puncte acordate în funcție de veniturile realizate;
 • maximum 1 punct acordat pentru persoanele cu handicap;
 • maximum 1 punct acordat pentru situația familială;
 • maximum 2 puncte pentru activitatea academică (0,2 * Media de admitere).

Platforma oferă posibilitatea selectării opțiunii de aplicare pentru a beneficia de un loc de cazare repartizat pe criterii sociale, studenții care selectează această opțiune fiind nevoiți să încarce ulterior o serie de documente justificative pentru situația socială în care se încadrează. Lista documentelor necesare obținerii unui loc de cazare pe criterii sociale este disponibilă, pentru fiecare tip de caz social, în Anexa 1 a Regulamentului de cazare în căminele UVT

Studenții care aplică pentru un loc de cazare pe criterii sociale pot beneficia de locuri de cazare doar în cămine cu 4-5 locuri în cameră, cu următoarele excepții:

 1. Situații medicale specifice;
 2. Familiști, frați/surori. 

Mai multe informații despre procesul de cazare la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) poți găsi în Regulamentul de cazare în căminele UVT, iar în cazul în care întâmpini dificultăți de ordin tehnic în utilizarea platformei de depunere a cererilor de cazare, ne poți contacta la adresa de e-mail support@e-uvt.ro.

Pentru orice alt fel de probleme întâmpinate sau întrebări cu privire la procesul de cazare, studenții se pot adresa Biroului de Cazare al Facultății în cadrul căreia sunt înmatriculați, datele de contact fiind disponibile mai jos, în secțiunea „Unde mă adresez dacă întâmpin probleme?”.

Documente utile:

Întrebări frecvente

Cererea de cazare poate fi depusă prin intermediul platformei online de cazare, care poate fi accesată prin intermediul următorului link: cazare.uvt.ro.

După accesarea linkului, vei fi redirecționat către pagina de autentificare, unde trebuie să introduci datele de conectare ale contului tău instituțional (@e-UVT.ro).

Cazarea se va desfășura în două etape, începând cu luna august, iar cererile de cazare vor fi depuse în format generic pe platforma de cazare.
După stabilirea capacității de cazare, studenții vor fi repartizați în cămine, în funcție de opțiunile exprimate deja și de toate celelalte prevederi ale Regulamentului de cazare în căminele UVT. Procesul de cazare se va desfășura după următorul calendar:

Etapa 1 de cazări pentru studenții care în anul 2022-2023 vor fi înmatriculați în anii II, III și IV, ai ciclului universitar de licență, respectiv anul II de masterat:

  • Depunerea cererilor pe platformă: 04.08.2022-05.09.2022
  • Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare: 05.09.2022– 11.09.2022
  • Afișarea rezultatelor: 12.09.2022
  • Depunerea contestațiilor: 13.09. 2022
  • Soluționarea contestațiilor: 14.09.2022
  • Afișarea rezultatelor finale: 16.09.2022
  • Decazarea celor care nu au obținut un loc de cămin pentru anul universitar 2022-2023: 15 – 16.09.2022
  • Cazare efectivă: 23-24.09.2022

Pentru studentii admisi in sesiunea din iulie, care in anul universitar 2022 – 2023 sunt anul I avem următorul calendar:

 • Depunerea cererilor pe platformă: 20.08.2022-05.09.2022
 • Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare: 05.09.2022– 11.09.2022
 • Afișarea rezultatelor: 12 – 13.09.2022
 • Depunerea contestațiilor: 14.09. 2022
 • Soluționarea contestațiilor: 15.09.2022
 • Afișarea rezultatelor finale: 16.09.2022
 • Decazarea celor care nu au obținut un loc de cămin pentru anul universitar 2022-2023: 15 – 16.09.2022
 • Cazare efectivă: 23-24.09.2022

Etapa 2 de cazări pentru studenții admiși în sesiunea septembrie 2022:

 • Depunerea cererilor prin bifarea acestei opțiuni în dosarul de înscriere depus pe platforma admitereonline.uvt.ro conform calendarului de admitere aferent fiecărei facultăți
 • Procesare cereri și afișare rezultate: 5 zile de la afișarea rezultatelor finale la admitere
 • Depunere contestații: o zi
 • Soluționare contestații: o zi
 • Rezultate finale: În funcție de calendarul de admitere al fiecărei facultăți, la o zi după soluționarea contestațiilor
 • Cazare efectivă: 29-30.09.2022

Pasul 1: Accesarea platformei online de cazare cazare.uvt.ro

Pasul 2:Autentificarea cu ajutorul credențialelor contului instituțional @e-UVT.ro (nume de utilizator și parolă);

Pasul 3:Verificarea datelor personale și a mediei de admitere/mediei ponderate a anului precedent, respectiv acceptarea condițiilor de utilizare a platformei;

Pasul 4: Încărcarea documentelor. Toți studenții trebuie să încarce o copie a actului de identitate, respectiv cei care au aplicat pe baza unor criterii sociale, trebuie să încarce toate documentele justificative aferente cazului social în care se încadrează (acestea trebuie unite sub forma unui singur fișier);

ATENȚIE: fișierele nu trebuie să depășească dimensiunea de 5 MB.

Pasul 5: Selectarea opțiunilor (dintre căminele care sunt disponibile, în funcție de contextul didactic al studentului), respectiv ierarhizarea acestora;

Pasul 6: Finalizarea înscrierii;

Pasul 7: Confirmarea locului de cazare (care se realizează doar în cazul în care, în urma generării clasamentelor, ai obținut un loc de cazare într-unul dintre căminele UVT). Această etapă se realizează prin apăsarea butonului „Confirmare loc” de pe platforma de cazare.

Dacă dosarul tău nu a fost încă validat de către Biroul de Cazare al Facultății (BCF) și nu s-a încheiat perioada de înscriere prevăzută în calendarul etapei corespunzătoare contextului tău academic, ai posibilitatea de a șterge dosarul și să te înscrii din nou pe platformă, selectând opțiunile pe care le dorești (dintre cele disponibile).

Pe parcursul perioadei de înscriere, poți să-ți accesezi contul de pe platforma online de cazare și să reîncarci documentele corecte.

Conform Regulamentului de cazare în căminele UVT, obținerea unui loc de cazare pe baza criteriilor sociale este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor trei condiții:
– promovarea anului universitar;
– venitul net pe membru de familie să fie mai mic decât venitul minim net pe economie;
– depunerea, împreună cu cererea de cazare, a documentelor justificative aferente lunilor martie-mai din anul curent care să dovedească cazul social, conform Anexei 1 a Regulamentului de cazare în căminele UVT.

După ce membrii Biroului de Cazare al Facultății (BCF) vor verifica dosarul depus de tine, vei fi notificat pe adresa de e-mail instituțională (@e-uvt.ro) cu privire la statusul dosarului (validat, invalidat).

În acest caz trebuie să acorzi atenție mesajului care ți-a fost transmis de către membrii Biroului de Cazare al Facultății (acesta îți va fi transmis pe adresa de e-mail instituțională (@e-uvt.ro), dar va fi vizibil și în dosarul tău de pe platformă) și să depui din nou dosarul, adăugând/modificând informațiile sau documentele solicitate de către BCF.

În cazul în care întâmpini probleme de ordin tehnic, ne poți contacta la adresa de e-mail support@e-uvt.ro. Pentru orice alt fel de întrebări sau neclarități despre procesul de cazare în căminele UVT, poți contacta Biroul de Cazare al Facultății. Datele de contact sunt disponibile aici, în funcție de facultatea la care ești înmatriculat:

Facultatea de Arte și Design – cazari.arte@e-uvt.ro
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – cazari.cbg@e-uvt.ro
Facultatea de Drept – cazari.drept@e-uvt.ro
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor – cazari.feaa@e-uvt.ro
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – cazari.fefs@e-uvt.ro
Facultatea de Fizică – cazari.fizica@e-uvt.ro
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie – cazari.litere@e-uvt.ro
Facultatea de Matematică şi Informatică – cazari.mateinfo@e-uvt.ro
Facultatea de Muzică și Teatru – cazari.muzica@e-uvt.ro
Facultatea de Sociologie şi Psihologie – cazari.socio@e-uvt.ro
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării – cazari.pfc@e-uvt.ro

Ghiduri utile