EȘTI AICI:
UNITA Mobilități

UNITA Mobilități

Deși nu mai este necesar să se demonstreze beneficiile mobilității pentru studenți și  personal, trebuie subliniat faptul că mobilitatea este considerată, de asemenea, o modalitate excelentă de consolidare a legăturilor dintre instituțiile de învăţământ superior implicate.

Constituirea Alianței UNITA și durabilitatea acesteia se bazează, în parte, pe capacitatea partenerilor de a spori semnificativ mobilitatea între aceștia, ținând seama de faptul că fiecare context de organizare a unei mobilităţi este specific. De exemplu, procentele actuale ale mobilității studenților pe termen lung sunt foarte diferite de la o instituție la alta în interiorul consorţiului (de la 10% la 33%).

Prin pachetul de lucru dedicat mobilităţilor, UNITA își propune să dezvolte facilități și „instrumente” pentru a încuraja și sprijini mobilitatea studenților și a personalului, îndeosebi în interiorul Alianţei. Pentru a-și atinge obiectivul pe termen lung, de a ajunge la un indice al mobilităților de 50% între ei, partenerii vor pune în aplicare mai multe strategii.

Diferitele modele elaborate și testate în primii trei ani pentru a depăși obstacolele din calea mobilității fizice, propunerea unor noi forme de mobilitate (mobilităţi virtuale, rural Erasmus sau mobilităţi Green UNITA), precum şi promovarea unui parcurs de studiu personalizat pentru studenții din cadrul Alianței, va facilita creşterea mobilităților dintre partenerii UNITA cu cel puțin 10% până la sfârșitul primei perioade. Obiectivul Alianței este de a urma o traiectorie în care, până în 2030, mai mult de jumătate dintre absolvenți au urmat o mobilitate în cadrul acesteia.

UNITA – Rural Mobility

“UNITA – Rural Mobility” (URM) is a programme of university internships for UNITA-Universities Partner Students’ in entities and companies in rural municipalities. This initiative allows the students to spend several weeks in rural areas performing internships which will help them to improve professional competences and soft skills while enriching the rural community with international university experiences.

Students of the following universities can apply for the URM offers launched by the Universitatea de Vest din Timișoara (UVT):

 • University of Beira Interior (UBI), Portugal
 • Polytechnic Institute of Guarda (IPG), Portugal
 • University of Zaragoza (UNIZAR), Spain
 • Public University of Navarra (UPNA), Spain
 • University of Pau and Pays de l’Adour (UPPA), France
 • Savoie Mont Blanc University (USMB), France
 • University of Turin (UniTo), Italy
 • University of Brescia (UniBs), Italy

For UNITA students interested in Rural Mobility 2024

If you are a student enrolled in one of the universities within the UNITA Alliance listed above and are interested in pursuing a Rural Mobility in Romania, please check the two offers below, launched by Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) in 2024. Please note that your application for UNITA Rural Mobility 2024 is submitted locally, through your university of origin which is in charge of the selection process.

Offer 1 UVT – Community development and agro-tourism

Offer 2 UVT – Preservation and restoration of cultural heritage

 

“UNITA – Rural Mobility” (URM) este un program de stagii de practică internaționale desfășurate de către studenți de la universitățile partenere în cadrul Alianței UNITA, în cadrul unor entități și companii din zone rurale și montane din Europa. Această inițiativă permite studenților să petreacă câteva săptămâni în zonele rurale, efectuând stagii de practică care îi vor ajuta să își îmbunătățească competențele profesionale și abilitățile transversale, îmbogățit în același timp comunitatea rurală cu experiențe universitare internaționale.

Pentru studenți UVT interesați de Rural Mobility 2024

Studenții UVT pot aplica pentru o mobilitate de practică UNITA Rural Mobility în 2024 conform ofertelor lansate de:

CONDIŢII:

Condiții generale:

 • Student înmatriculat la UVT în anul academic 2023-2024 la un program de studii universitare de:
 • licență – cu cel puțin 90 de credite ECTS promovate în cazul în care se aplică pentru destinațiile oferite de Universitatea din Zaragoza (UNIZAR) sau Universitatea Publica din Navarra (UPNA), Spania
 • masterat
 • doctorat
 • Media anilor de studiui – minim 7. Pentru studenții la Masterat se va lua în calcul în mod obligatoriu și media anilor absolviți la nivel de Licență;
 • Criteriul lingvistic: trebuie să cunoști limba care va fi utilizată în mobilitatea selectată, la nivelul minim solicitat (menționat în fiecare anunț).

Condiții specifice:

Adițional condițiilor generale, fiecare ofertă pentru o mobilitate de practică UNITA Rural Mobility poate impune o serie de condiții specifice. Puteți consulta ofertele UNITA Rural Mobility 2024 și condițiile specifice aici:

https://unita-rural-mobility.vercel.app/

Cum aplic pentru UNITA Rural Mobility?

Fiecare student UVT interesat de o mobilitate de practică UNITA Rural Mobility în 2024 trebuie să completeze un formular de aplicație disponibil aici:

Formular online URM 2024

 

După completarea formularului de aplicație, dosarul de candidatură cu documentele solicitate mai jos se depune online, la adresa rural.unita@e-uvt.ro.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Adeverință cu media anilor anteriori – minim 7. Pentru studenții la Masterat se va lua în calcul în mod obligatoriu și media anilor absolviți la nivel de Licență;
 • Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV- Europass;
 • Scrisoare de motivaţie în care se argumentează oferta pentru care s-a optat;
 • Certificat de cunoaștere a limbii utilizate pe parcursul mobilității de practică, conform detaliilor din oferta aleasă  – nivelul minim solicitat este specificat în fiecare anunț;
 • în cazul în care se aplică pentru destinațiile oferite de Universitatea din Torino (UniTo), Italia, o scurtă prezentare video în engleză și/sau italiană, în care se prezintă motivația și obiectivele academice urmărite. În videoclip, studenții aplicanți trebuie sa facă un scurt rezumat privind studiile anterioare, experiențele profesionale (dacă sunt relevante pentru aceasta mobilitate), precum și abilitățile lingvistice. Videoclipul trebuie să fie în engleză și/sau italiană. Videoclipul trebuie partajat ca link deschis (de exemplu, Google Drive, We transfer, Microsoft OneDrive…).

Calendarul selecției:

25 martie – 14 aprilie – Depunerea candidaturii și a dosarelor în format electronic la adresa 
                                         rural.unita@e-uvt.ro
15 – 19 aprilie – Evaluarea dosarelor, interviuri, selecția studenților și afișarea rezultatelor
22 aprilie – Transmiterea rezultatelor finale

Primesc bursă?

Da! În funcție de oferta pentru mobilități de practică UNITA Rural Mobility, fiecare student UVT selectat va beneficia de sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor de subzistență și transport pe durata de desfășurare a mobilității respective.  

UNITA – Rural Mobility Call proposed by Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) – FINAL RESULTS