EȘTI AICI:
UNITA Mobilități

UNITA Mobilități

Deși nu mai este necesar să se demonstreze beneficiile mobilității pentru studenți și  personal, trebuie subliniat faptul că mobilitatea este considerată, de asemenea, o modalitate excelentă de consolidare a legăturilor dintre instituțiile de învăţământ superior implicate.

Constituirea Alianței UNITA și durabilitatea acesteia se bazează, în parte, pe capacitatea partenerilor de a spori semnificativ mobilitatea între aceștia, ținând seama de faptul că fiecare context de organizare a unei mobilităţi este specific. De exemplu, procentele actuale ale mobilității studenților pe termen lung sunt foarte diferite de la o instituție la alta în interiorul consorţiului (de la 10% la 33%).

Prin pachetul de lucru dedicat mobilităţilor, UNITA își propune să dezvolte facilități și „instrumente” pentru a încuraja și sprijini mobilitatea studenților și a personalului, îndeosebi în interiorul Alianţei. Pentru a-și atinge obiectivul pe termen lung, de a ajunge la un indice al mobilităților de 50% între ei, partenerii vor pune în aplicare mai multe strategii.

Diferitele modele elaborate și testate în primii trei ani pentru a depăși obstacolele din calea mobilității fizice, propunerea unor noi forme de mobilitate (mobilităţi virtuale, rural Erasmus sau mobilităţi Green UNITA), precum şi promovarea unui parcurs de studiu personalizat pentru studenții din cadrul Alianței, va facilita creşterea mobilităților dintre partenerii UNITA cu cel puțin 10% până la sfârșitul primei perioade. Obiectivul Alianței este de a urma o traiectorie în care, până în 2030, mai mult de jumătate dintre absolvenți au urmat o mobilitate în cadrul acesteia.

UNITA – Rural Mobility

‘’UNITA – Rural Mobility” este un program universitar de Internship adresat studenților înmatriculați la una dintre universitățile partenere UNITA.

Studenții următoarelor universități pot aplica la apelul lansat de Universitatea de Vest din Timișoara:

  • University of Beira Interior (UBI), Portugal  
  • Universidad de Zaragoza (UNIZAR), Spain
  • Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), France
  • Université Savoie Mont Blanc (USMB), France
  • Università di Torino (UniTO), Italy

Înainte de a aplica citește cu atenție apelul Universității de Vest din Timișoara pentru anul în curs: