EȘTI AICI:
UNITA Intercomprehensiune și Limbi Romanice

UNITA Intercomprehensiune și Limbi Romanice

Prin intermediul unei strategii lingvistice proactive, bazată pe multilingvism, UNITA promovează una dintre pietrele de temelie ale proiectului European și își propune să contribuie semnificativ la îndeplinirea motto-ului “Unitate în diversitate”. Mobilitățile fizice și virtuale în țările vorbitoare de limbi romanice ale Alianței reprezintă o adevărată provocare pentru studenți, profesori și personal.

Pentru a susţine programele de studiu şi comunicarea într-o comunitate prietenoasă cu limba engleză, dar vorbitoare de limbi romanice, UNITA va dezvolta programe de formare pentru studenţi, cadre didactice şi personal administrativ, în domeniul intercomprehensiunii, bazate pe o abordare care include micro-credite.

Intercomprehensiunea se referă la relația de comunicare în care vorbitorii din cadrul aceleiași familii de limbi se pot înțelege cu ușurință, fără a se studia intenționat sau a depune un efort extraordinar în scopul învățării celorlalte limbi decât cea nativă. Prin strategiile de comunicare bazate pe intercomprehensiune, studenții sunt instruiți să adopte o gândire reflexivă și strategică care exploatează competența lingvistică pe care o au deja pentru a înțelege limbile vorbite de ceilalţi.

Această utilizare pe scară largă a intercomprehensiunii e o abordare unică, ce trebuie să fie direcționată printr-o abordare științifică solidă pentru a crea un cadru durabil de formare și evaluare. În acest sens, pe parcursul celor trei ani ai proiectului va fi implementat un stagiu de cercetare doctorală supervizat de experți ai universităților UNITA și ai partenerului asociat APICAD. În cadrul unei viziuni pe termen lung, utilizarea pe scară largă a metodelor IC va avea un impact transformativ asupra activităților generale de comunicare ale universităților UNITA, sporind atractivitatea și caracterul incluziv al acestora.

Abordarea aceasta va face cursurile predate în limbile locale mai accesibile pentru studenții internaționali și va oferi cadrelor didactice o metodă solidă de interacţiune în spațiile academice internaționale. Studenții UNITA vor stăpâni astfel cel puțin două limbi romanice în afară de engleză, în timp ce profesorii vor obține o calificare de predare în medii internaționale.

Ca instrument de promovare a multilingvismului, intercomprehensiunea va avea, de asemenea, un impact asupra dezvoltării și coeziunii în regiunile transfrontaliere, precum și asupra calității practicilor instituționale de comunicare între studenții internaționali și administrația universităților.