EȘTI AICI:
UNITA Cercetare

UNITA Cercetare

Regiunile rurale și cele montane, în special zonele transfrontaliere, sunt profund afectate de dinamica de tip centru-periferie. Acest factor determină o izolare treptată a acestora și o scădere demografică în zonele non-centrale, care suferă în mod semnificativ un proces de depopulare. Pe de altă parte, munții sunt un laborator minunat pentru cercetare, experimentare și inovare, dar și pentru dezvoltarea de noi utilizări legate de tehnologiile emergente. Ei sunt, de asemenea, teritorii care se confruntă cu tranziția societăților noastre declanşată de problemele de mediu şi ecologice, cu impactul și amenințările acestora.

Pe lângă conservarea și gestionarea unui patrimoniu cultural (și natural) comun, teritoriile de graniţă, rurale şi/sau montane, trebuie să contribuie la structurarea spațiului European, prin parteneriate în domeniul Cercetării. Având în vedere acest potențial și acest avantaj competitiv, universitățile partenere UNITA, ancorate solid în teritoriile lor, propun crearea unui model experimental bazat pe deconstruirea abordărilor și politicilor existente, astfel oferind o viziune totalmente nouă.

Obiectivul este de a defini un cadru de acțiune comun tuturor părților interesate, publice sau private, din teritoriile care doresc să se implice în proiectul UNITA, contribuind în acest mod la consolidarea strategiilor de specializare inteligentă și la construirea unui model de dezvoltare durabilă pentru zonele rurale, aliniat la European Green Deal și la Sustainable Development Goals.

Strategia UNITA este ferm legată de politica definită de Comisia Europeană în 2016 ca „the 3 Os policy”: Open Innovation, Open Science, Open to the World. Pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a teritoriilor lor, UNITA se va concentra în prima fază a proiectului pe trei domenii tematice principale în ceea ce priveşte cercetarea şi inovarea:

  • Patrimoniul cultural: consolidarea patrimoniului și a identității teritoriilor.
  • Energie regenerabilă: tranziția energetică și gestionarea resurselor.
  • Economia circulară, inclusiv bioeconomia: crearea de rețele și deschiderea economiilor.

UNITA propune un plan de acțiune bazat pe lansarea în fiecare dintre cele trei domenii tematice a unui Research and Innovation Hub. Obiectivul pe termen lung este de a extinde aria de acoperire a acestora la toate domeniile tematice care pot fi abordate prin colaborarea coordonată a tuturor actorilor publici și privați din fiecare ecosistem, în vederea consolidării legăturilor dintre educație, cercetare și inovare; și de a promova angajamentul societal al personalului și al studenților, precum și competențele antreprenoriale ale acestora.