EȘTI AICI:
UNITA Campus

UNITA Campus

Campusul inter-universitar UNITA, digital şi fizic, reprezintă mediul în care vor fi implementate activităţile şi integrarea a şase institutii partenere, integrare care va avea loc gradual. Mediul online, pas cu pas, va deveni punctul unic de intrare în campus pentru studenții UNITA și pentru oricine este interesat de activitățile UNITA.

Toate softurile specifice realizate și cele refolosite dintre resursele puse în comun de către parteneri vor fi de tip open-source, iar schimbul de date se va face în conformitate cu GDPR. Toate activitățile din pachetul de lucru al proiectului dedicat campusului inter-universitar contribuie la dezvoltarea unui sentiment de apartenență la UNITA şi la consolidarea comunităţii UNITA. Obiectivele specifice ale creării campusului inter-universitar UNITA sunt:

  • Asigurarea unei mai mari flexibilităţi în experienţa de învăţare şi eliminarea barierelor geografice.
  • Promovarea învățării colaborative și a interacțiunii în timp real între profesori și studenți.
  • Acces la resurse online open source.
  • Susţinerea creării de comunităţi de studenţi, cadre didactice ori personal administrativ pe diverse teme şi în diverse domenii.
  • Stimularea mobilității și schimburilor de studenți.
  • Creșterea dimensiunii sociale a experienței de campus universitar.

Pe termen lung, platforma va susţine tot mai multe servicii și va permite studenților să se înregistreze în comunitatea UNITA. Cartografierea programelor de studiu din cele trei domenii pilon ale proiectului se va extinde treptat pentru a include și alte domenii, astfel încât să se faciliteze accesul deplin la informaţii despre opotunitățile de studiu furnizate în cadrul consorțiului UNITA.

De asemenea, alte baze de date vor fi adăugate treptat pe platforma virtuală a campusului UNITA. De exemplu, oferta comună privind toate oportunităţile pentru mobilităţi oferite de partenerii UNITA, oferta de stagii de formare (practică pentru studenţi şi training pentru cadre didactice). Astfel, se vor dezvolta relaţiile cu mediul socio-economic. Mai mult, comunitatea de alumni de la nivel naţional, din cele cinci ţări, dar şi de la nivel internase vor dezvolta relaţiile cu mediul socio-economic. Mai mult, comunitatea de alumni de la nivel naţional, din cele cinci ţări, dar şi de la nivel internaţional, va fi activată, pentru a putea crea un „brain map” al alumnilor UNITA.