EȘTI AICI:
UNITA Didactic

UNITA Didactic

Principalul obiectiv al pachetului de lucru „Teaching and learning: flexible and student-centered” din cadrul proiectului UNITA- Universitas Montium este acela de a dezvolta abordări alternative în procesul de predare și învățare, prin inovare axată pe nevoile studenților și bazată pe cercetare. Acest proces va demara cu programe de studiu de la nivel de licență și masterat, în cele trei domenii principale ale proiectului: Patrimoniul cultural, Energiile regenerabile și Economia circulară. Perspectiva UNITA asupra proceselor de predare şi învăţare va oferi universităților Alianței cadrul pentru un învăţământ superior de excelenţă şi un mediu de învățare vibrant, crescându-le atractivitatea într-o lume academică intens globalizată.

În plus, crearea unor Hubs of success pentru studenți, în scopul de a susţine un parcurs de învăţare personalizat, precum și punerea în aplicare a micro-creditelor, va spori și mai mult abordarea flexibilă UNITA cu privire la dezvoltarea academică a studenţilor. Mai mult, creşterea atractivităţii instituțiilor de învățământ superior din UNITA are ca scop şi un efect de spill-over asupra teritoriilor rurale și montane reprezentate de Alianță prin mobilitate, atât a studenților cât și a personalului didactic înspre şi dinspre aceste zone. Asumându-ne o viziune pe termen lung, țelul nostru este de a demara acțiuni care să transforme atât universitățile cât și regiunile din care provenim prin: 

  • transformarea inovării în procesul de predare-învățare într-un element intrinsec al universităților UNITA și prin contribuția la promovarea dimensiunii Europene în actul educațional;
  • impactul asupra zonelor periferice, de graniţă, rurale şi montane, ca rezultat al implementării spațiilor virtuale de predare și învățare, cum ar fi campusurile inter-conectate.