EȘTI AICI:
Program Workshop (online) privind semnificația identității și cetățeniei europene (22 octombrie 2021)

Program Workshop (online) privind semnificația identității și cetățeniei europene (22 octombrie 2021)

PROGRAM

Workshop (online) privind semnificația identității și cetățeniei europene (22 octombrie 2021)

organizat în cadrul Proiectului UNITA – „UNIVERSITAS MONTIUM”, pachetul de lucru „Identitate și Cetățenie Europeană”, la nivelul partenerului Universitatea de Vest din Timișoara (România)

10:00 – 10:30Înregistrarea participanților (online) (inclusiv chestiuni tehnice și administrative
ID întâlnire: TBA
10:30 – 10:45Deschiderea oficială a evenimentului (online)
Din partea organizatorilor: Universitatea de Vest din Timișoara (TBA)
ID întâlnire: TBA
10:45 – 11:00Secțiune introductivă/Prezentare generală a atelierului/secțiunilor de tip focus grup
Din partea organizatorilor: echipa UNITA WP7 UVT
ID întâlnire: TBA
11:00 – 11:30SESIUNE PLENARĂ – Cetățenia europeană: origini, conținut, realitate
Moderatori: Din partea organizatorilor: echipa UNITA WP7 UVT 
Speaker: Prof.univ.dr. Liliana DONATH, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Departamentul de Finanțe: HOMO ECONOMICUS – EST MODUS IN REBUS
Întrebări /răspunsuri /discuții
ID întâlnire: TBA
11:30 – 12:30Secțiuni paralele: 
Discuții focus grupuri 
I. studenți ID întâlnire: TBA
II. personal academic ID întâlnire: TBA
III. grupuri sociale defavorizate ID întâlnire: TBA
IV. societatea civilă ID întâlnire: TBA
pe tema: Percepții diferite asupra identității și cetățeniei europene (prezentare participanți, cadru general, rezultate sondaj identitate și cetățenie europeană)
12:30 – 13:30PAUZĂ
13:30 – 15:00Focus grup 1 – studenți: Care este semnificația cetățeniei europeane?
Moderator: Lect.univ.dr. Andreea VERTEȘ – OLTEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, Departamentul de drept privat
ID întâlnire: TBA
13:30 – 15:00Focus grup 2 – personal academic: Care este rolul instituțiilor de învățământ superior/universităților în educația pentru cetățenia europeană?
Moderator: Lect.univ.dr. Dan-Adrian CĂRĂMIDARIU, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, Departamentul de drept privat
ID întâlnire: TBA
13:30 – 15:00Focus grup 3 – grupuri sociale defavorizate:  Impactul factorului geografic asupra apartenenței la spațiul european. Cazul zonelor rurale/ /transfrontaliere
Moderator: Lect.univ.dr. Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Departamentul de Filosofie și Științe ale Comunicării
ID întâlnire: TBA
13:30 – 15:00Focus group 4 – societatea civilă: Cum au evoluat identitatea și cetățenia europeană în contextul provocărilor contemporane (criza pandemică, Brexit, criza financiară)?
Moderator: Lect.univ.dr. Flaminia STÂRC-MECLEJAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, Departamentul de drept privat
ID întâlnire: TBA
15:00 – 15:15PAUZĂ
15:15 – 16:00SECȚIUNE REUNITĂ: Concluzii/Remarci finale
Discuții: Un membru al fiecărui focus grup prezintă rezultatele discuțiilor din cadrul grupului, cu scopul:
•  promovării rolului educației și formării în domeniul cetățeniei europene;
• schimbului de bune practici;
• identificării de politici pentru asigurarea unui fundament solid al identității și  cetățeniei europene în rândul tinerilor.
ID întâlnire: TBA
16:00Finalul evenimentului
ID întâlnire: TBA