EȘTI AICI:
Educație

Educație

În anul 2023, obiectivele  UNITA în ceea ce priveşte Educaţia s-au concentrat pe direcţiile asumate pentru faza de extindere şi consolidare: educaţie internaţională axată pe nevoile studenţilor, internaţionalizarea curriculei, învăţarea pe tot parcursul vieţii, inovarea în predare şi învăţare. 

Astfel, evenimentul Internationalization of Curricula Through UNITA (ICTU), desfășurat în două etape (martie şi noiembrie 2023) la Universitatea din Torino, a oferit posibilitatea identificării de parteneri în alianţă cu care cadre didactice din UVT să colaboreze în vederea internaţionalizării unor programe de studii (diplomă dublă/multiplă, diplomă integrată), iniţierii unor activităţi de internaţionalizare a curriculei prin diverse acţiuni: UNITA Collaborative International Learning (UCIL), Erasmus+ Blended Intensive Programmes sau mobilităţi de predare. Succesul evenimentului l-a transformat într-unul recurent în alianţa noastră, urmând ca în iunie 2024 chiar UVT să găzduiască a treia ediţie, la care se estimează că vor participa aproximativ 150 de cadre didactice din UNITA. Astfel de matching events vor avea loc constant, pentru a facilita colaborări, schimb de bune practici şi iniţiative noi concentrate pe iniţiative noi în Educaţie. În ceea ce priveşte învăţarea pe tot parcursul vieţii, eforturile s-au axat pe definitivarea conceptului de microcertificare, particular alianţei noastre. Succesul iniţiativei UNITA Teaching & Learning Centres Network a generat un demers mai amplu dedicat inovării în predare şi învăţare prin formare profesională continuă în faza de extindere şi consolidare

O dimensiune esenţială şi distinctă a politicii de educaţie a alianţei UNITA o reprezintă campusul digital interuniversitar. Dacă primii trei ani au fost dedicaţi dezvoltării acestui instrument care va contribui nu numai la gestionarea iniţiativelor educaţionale, ci şi la conectarea studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor, în faza a doua acest campus va deveni primul instrument al alianţei ce va fi gestionat printr-o colaborare între entitatea legală UNITA (unde va fi creat un Departament IT) şi universităţile partenere (care vor avea o persoană dedicată susţinerii campusului). Acest lucru va permite ca UNITA să treacă la nivelul următor în digitalizarea acţiunilor alianţei: integrarea acesteia prin utilizarea unor instrumente digitale dezvoltate în comun.