EȘTI AICI:
Cercetare

Cercetare

Unul dintre obiectivele generale ale alianţei de universităţi europene UNITA îl reprezintă reducerea inegalităţilor dintre regiuni centrale şi periferice prin dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi montane. Acesta este conectat la demersurile alianţei privind cercetarea, inovarea şi parteneriatele cu ecosistemele locale şi regionale. Între faza de iniţiere şi dezvoltare a alianţei şi cea de extindere şi consolidare, ariile prioritare pentru Cercetare în UNITA au evoluat după cum urmează:

Dacă prima fază a fost dedicată dezvoltării UNITA Research&Innovation Hubs în aceste arii, cartografierii intereselor de cercetare în raport cu ele şi primelor acţiuni ale acestora (dezvoltarea de proiecte complementare, crearea de microcertificări, organizarea unor şcoli tematice, organizarea cadrului instituţional şi finanţării de doctorate în cotutelă UNITA etc.), cea de-a doua este destinată consolidării UNITA R&I Hubs care deja există şi dezvoltării celor noi, respectiv a parteneriatelor strategice cu ecosistemele locale şi regionale.

Între faza de iniţiere şi dezvoltare a alianţei şi cea de extindere şi consolidare, ariile prioritare pentru Cercetare în UNITA au evoluat după cum urmează:

Cultural Heritage

Circular Economy and Environment

Green Energies

Global Health

Digital Transition

Inclusive Societies