EȘTI AICI:
Apel lucrări (licență și disertație)

Apel lucrări (licență și disertație)

Concurs cu premii, pentru studenții ciclurilor de studii de licență și masterat, anii terminali organizat în cadrul Proiectului UNITA – „UNIVERSITAS MONTIUM”, pachetul de lucru „Identitate și Cetățenie Europeană”, la nivelul partenerului Universitatea de Vest din Timișoara (România)

Cadrul general

Acronimul UNITA implică asumarea, pentru șase universități (Università degli studi di Torino, Universidad de Zaragoza, Université Savoie-Mont Blanc, Universitatea de Vest din Timişoara, Universidade da Beira Interior și Université de Pau et des Pays de l’Adour), a unei abordări unitare a activităților cu caracter academic. Sintagma de origine latină „Universitas Montium” evidențiază faptul că toate cele șase universități sunt vorbitoare de limbi romanice și, de asemenea, faptul că instituțiile de învăţământ superior sunt implicate activ în promovarea diversității lingvistice.

Unul dintre dezideratele proiectului UNITA Universitas Montium este acela de a consolida identitatea europeană, consecință a aprofundării conceptului din perspectiva evoluțiilor sale trecute, cât și recente, în domenii precum: Drept, Istorie, Sociologie și Științe politice.

În acest context, se justifică oportunitatea prezentului Apel pentru lucrări (pe tematici în corelare cu subiectele anterior enunțate), în vederea participării în cadrul unui concurs cu premii, pentru studenții universităților UNITA, înscriși la studii de licență și masterat (anii terminali/finalizare studii).

Criterii de selecție

Obiectivul apelului

Cunoașterea și aprofundarea conceptelor de identitate și cetățenie europene, de către cetățenii rezidenți ai teritoriilor universităților UNITA.

Cine se poate înscrie?

 • Apelul este deschis pentru lucrări ale studenților înscriși la studii de licență și masterat, anii terminali.
 • Lucrările pot fi prezentate de către studenții din anii terminali ai universităților UNITA, înscriși la ciclul licență (ciclul I), respectiv masterat (ciclul al II-lea), susținute în ultimii doi ani universitari (2018-2019, 2019-2020) și cel curent, 2020-2021.
 • Studenții de la universitățile UNITA își pot prezenta lucrarea în oricare din competițiile organizate de orice universitate UNITA, cu condiția participării la un singur concurs.

Notă: O atenție deosebită va fi acordată abordării conceptelor de identitate și cetățenie europeană a locuitorilor din zonele montane, cu caracter transfrontalier și vorbitori de limbi romanice.

Informații privind modalitatea de transmitere a lucrărilor

 • Studenții se pot înscrie prin transmiterea prin E-mail Biroului UNITA al Universității selectate (E-mail Unita Office al UVT: unita@e-uvt.ro, subiect E-mail: „Lucrare concurs cu premiii identitate ți cetățenie europeană”) a următoarelor:

1) varianta sumarizată a lucrării de finalizare a studiile, cuprinzând maxim 5 pagini, care tratează problematica cetățeniei europene, într-o varietate de discipline, precum și trans-disciplinar;

2) varianta integrală a lucrării de licență/master (inclusiv raportul de similaritate și referatul coordonatorului).

 • Lucrarea trebuie redactată în limba Universității UNITA care organizează competiția (sau în limba engleză).

TERMEN LIMITĂ : 1 octombrie 2021

Aspecte specifice

Fiecare universitate parteneră UNITA organizează o competiție proprie. Componența juriului responsabil pentru luarea deciziei de acordare a premiilor în fiecare universitate constituie anexă a prezentului apel.

Calendarul concursului

 • Într-o primă etapă (luna octombrie 2021), fiecare juriu va selecta un număr de 4 lucrări, dintre cele înscrise în competiție, din care se vor premia 2 (câte una pentru fiecare ciclu de studii).
 • În prima jumătate a lunii noiembrie 2021, cei 4 candidați trebuie să-și prezinte lucrările în fața juriului și respectiv perspectiva privitoare la subiectul abordat. Studenții cu lucrări selectate vor avea oportunitatea participării în cadrul unei audiții comune la nivelul Universităților UNITA.

Criterii de acordare a premiilor

 Juriile responsabile pentru luarea deciziilor de acordare a premiilor în fiecare universitate  vor utiliza următoarea grilă de evaluare, respectiv criterii, după cum urmează:

1. relevanța titlului lucrării (claritatea și concizie, în corelare cu subiectul tratat);

2. Structură (introducere; cuprins, concluzii și bibliografie);

3. Stil (redactare, relevanța ilustrațiilor grafice, lungime în limba romanică și în engleză de maximum 5 pagini);

4. Conținut (perspectiva asupra conceptelor, utilizarea corectă a teoriilor și noțiunilor și a bibliografiei, citarea corespunzătoare a surselor);

5. Cercetare empirică (abordare multidisciplinară, relevanța concluziilor, originalitatea cercetării, caracter inovator și caracterul empiric al studiului și creativitate).

Notă: În cazul în care juriul apreciază că lucrările candidaților nu îndeplinesc cerințele minimale de calitate sau nu tratează tematici în corelare cu subiectele propuse, acestea vor fi descalificate. Într-o astfel de situație, contravaloarea premiilor aferente va fi însumată și distribuită pentru restul lucrărilor validate. Comisia va purta responsabilitatea și va fi delegată să ia deciziile pe care le consideră cele mai potrivite, iar acestea vor avea caracter definitiv.

Detalii premii

 • Se acordă câte un premiu pentru fiecare ciclu de studii (licență și masterat).
 • Autorii lucrărilor selectate pentru premiere vor primi câte un premiu în sumă de 215€ și un certificat de participare.
 • Suplimentar, lucrările selectate, precum și prezentările autorilor în audierea comună la nivelul Universităților UNITA, vor fi publicate pe web-site-ul UNITA.

Alte informații

Lucrările premiate în cadrul prezentului apel vor fi puse la dispoziția proiectului UNITA, care le poate folosi în scopuri informaționale și pentru promovarea unor mesaje cu caracter  motivațional, precum și cu scopul protejării obiectivelor proiectului, citând întotdeauna numele autorului.

Anexă

Componența juriului

 • Fiecare juriu este compus din patru membri, de la Universitatea UNITA organizatoare a competiției, în speță cadre didactice, diferite specialități. În cazul unei situații generatoare de conflict de interese în exercitarea calității de membru al juriului, Universitatea organizatoare trebuie să propună un membru supleant care să înlocuiască persoana afectată de această potențială situație.
 • Componența juriului din cadrul Universității de Vest din Timişoara este următoarea:

– Corina Ilin, Conferențiar universitar, doctor în Psihologie

– Ana-Cristina Nicolescu, Conferențiar universitar doctor habilitat, domeniul Finanțe

– Grațiela Noja, Conferențiar universitar doctor habilitat, domeniul Economie

– Corina Turșie, Lector universitar, doctor în Științe Politice Membru supleant: Ioana Vădăsan, Conferențiar universitar, doctor în Economie