EȘTI AICI:
Apel interes UNITA Cercetare și inovare

Apel interes UNITA Cercetare și inovare

Unul din obiectivele majore ale consorțiului universitar UNITA, în contextul activităţilor din pachetul de lucru “UNITA R&I focusing in rural and mountain territories needs in Cultural heritage, Renewable Energies and Circular Economy”, este acela de a crea  modele colaborative pentru avansarea cercetării în 3 domenii prioritare identificate de consorțiu  și importante pentru dezvoltarea comunităților și teritoriilor pe care universitățile componente le polarizează: PATRIMONIUL CULTURAL, ENERGIILE REGENERABILE, ECONOMIA CIRCULARĂ.

Pentru a putea fi integrați în echipe interuniversitare de cercetare sau de scriere de proiecte, pentru a participa la workshop-uri internaționale ori la activități de transfer de cunoaștere către studenți, autorități și alți beneficiari, vă rugăm să completați Apelul de manifestare a interesului s-a lansat simultan, în toate cele 6 universități partenere şi poate fi accesat utilizând următorul link:

https://enquetessphinx.u-bordeaux.fr/SurveyServer/s/UPPA-SOFT/UNITA_AMI/questionnaire.htm

Linkul va fi activ în perioada 18 ianuarie – 28 februarie.

Persoanele de contact din cadrul UVT pentru acest apel sunt: 

Conf. univ. dr. Cătălina ANCUȚA – coordonator UVT WP 4 “UNITA Research and Innovation” (catalina.ancuta@e-uvt.ro)

Lect. univ Dr. Florentina POPESCU – coordonator UVT Task 1 WP 4 “UNITA Research and Innovation” (floentina.popescu@e-uvt.ro)