EȘTI AICI:
ANUNȚ de selecție speaker și moderator

ANUNȚ de selecție speaker și moderator

Workshop online privind semnificația identității și cetățeniei europene (22 octombrie 2021) organizat în cadrul Proiectului UNITA – „UNIVERSITAS MONTIUM”, pachetul de lucru „Identitate și Cetățenie Europeană”, la nivelul partenerului Universitatea de Vest din Timișoara (România).

Cadrul general

Termenul UNITA evidențiază angajamentul a șase universități (Università degli studi di Torino, Universidad de Zaragoza, Université Savoie-Mont Blanc, Universitatea de Vest din Timișoara, Universidade da Beira interior y Université de Pau et des Pays de l’Adour) pentru integrarea activităților lor academice. Sintagma „Universitas Montium”, din limba latină, amintește că UNIVERSITĂȚILE UNITA sunt vorbitoare de limbi romanice și s-au angajat să promoveze diversitatea lingvistică. Una dintre liniile directoare ale proiectului este consolidarea identității și a cetățeniei europene.  

Aspecte specifice

În acest context, scopul evenimentului Workshop online privind semnificația identității și cetățeniei europene (22 octombrie 2021) este de a colecta și reuni percepțiile diferite ale focus grupurilor (studenți; personal academic; grupuri sociale considerate  defavorizate – migranți și refugiați, cetățeni europeni din afara  spațiului Uniunii și cetățeni ai  altor continente, ca și locuitori din zonele rurale/montane/transfrontaliere; societatea civilă) asupra identității și cetățeniei europene.

Work-shop-ul se va concentra pe:

• o mai bună înțelegere a conceptelor de identitate și cetățenie europeană;

• sporirea gradului de conștientizare a identității și cetățeniei europene;

• promovarea rolului educației și formării în domeniul cetățeniei europene;

• schimbul de bune practici;

• identificarea de politici și stabilirea de relații cu părțile interesate pentru asigurarea unui fundament solid asupra identității și  cetățeniei europene în rândul tinerilor.

Evenimentul va avea loc în format online (discuțiile vor avea loc în limba română, însă se încurajează utilizarea limbilor romanice ale universităților Unita), în data de 22 octombrie 2021 și va cuprinde: 

– o sesiune plenară (40 minute, 2 speakeri, intervenții a câte 20 min)

4 focus grupuri:

 1. studenți – Ce semnificație are cetățenia europeană?
 2. personal academic – Care este rolul instituțiilor de învățământ superior/universităților în procesul de educație pentru cetățenia europeană?
 3. grupuri sociale considerate  defavorizate – migranți și refugiați, cetățeni europeni din afara  spațiului Uniunii și cetățeni ai  altor continente, ca și locuitori din zonele rurale/transfrontaliere – Impactul factorului geografic asupra apartenenței la spațiul european. Cazul zonelor rurale/ /transfrontaliere
 4. societatea civilă – Care sunt evoluțiile privind identitatea și cetățenia europeană în contextul provocărilor contemporane (criza pandemică, Brexit, criza financiară)?

Responsabilități speaker

 • Susținerea, în cadrul sesiunii plenare a evenimentului, a unei intervenții (20 min.) pe tema Cetățenia europeană: origine, conținut, realitate;
 • Participarea activă la sesiunea de discuții (Q&A).

Responsabilități moderator (în colaborare cu echipa pachetului de lucru)

 • Pregătirea cu anticipație a grilei de întrebări pentru a facilita discuțiile din cadrul focus grupurilor;
 • Gestionarea dinamicii grupurilor și eficientizarea modului de desfășurare a discuțiilor focus grupurilor, pentru culegerea datelor necesare analizei percepțiilor;
 • Realizarea unui raport sintetic al  discuțiilor din cadrul focus grupului (pe baza înregistrărilor efectuate);
 • Elaborarea de propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul workshop-ului și sugestii de dezvoltare ulterioară.

Studii și experiență solicitate (speaker/moderator)

 • studii superioare, domeniul studiilor: în sfera activităților proiectului: (exemplu: Științe administrative/Drept/Științe politice/Științe economice);
 • abilități de proiectare și derulare a workshop-urilor;
 • competențe și abilități sociale: spirit de echipă, adaptabilitate, abilități foarte bune de comunicare.

Informații privind modalitatea de transmitere a candidaturilor

Voluntarii interesați sunt rugați să își transmită candidaturile, respectiv:

– pentru calitatea de speaker în cadrul secțiunii plenare: transmitere CV în format Europass (datat și semnat) și tema propusă (inclusiv o scurtă descriere a conținutului) a fi susținută în cadrul sesiunii plecare

SAU

– pentru calitatea de moderator focus grupuri: transmitere CV în format Europass (datat și semnat) și selecția (cel mult 2) focus grupurilor de interespână la data de 12 iunie 2021, pe adresa de E-mail a Office Unita UVT: unita@e-uvt.ro (subiect E-mail: „Candidatură speaker/moderator workshop online privind semnificația identității și cetățeniei europene”)