UNITA

UNITA - Universitas Montium reprezintă unul dintre proiectele finanţate de Comisia Europeană în cadrul iniţiativei European Universities, cu scopul de a genera schimbări sistemice în învăţământul superior european. Universitatea de Vest din Timişoara face parte din Alianţa Europeană UNITA împreună cu: Università degli studi di Torino (Italia), Université de Pau et des Pays de l’Adour (Franţa), Université Savoie Mont Blanc (Franţa), Universidad de Zaragoza (Spania) şi Universidade Beira Interior (Portugalia). Consorţiul reuneşte universităţi ale căror comunităţi însumează peste 160000 de studenţi, din cinci state europene vorbitoare de limbi romanice, şi care funcţionează în ecosisteme geografice, culturale şi socio-economice de graniţă.

Prin strategia pe termen lung și prin misiunea sa, UNITA are ca principale obiective crearea unei universități europene participative, deschise, incluzive și eficiente.

Această misiune se va realiza prin: dezvoltarea unei educații de excelență bazată pe cercetare şi centrată pe studenţi, crearea unui mediu de învăţare care să îi inspire pe aceştia, promovarea diversității lingvistice în Europa prin utilizarea metodei intercomprehensiunii în comunicare, susţinerea regiunilor non-centrale/montane prin inovare în cercetare, creşterea numărului şi calităţii mobilităților fizice și virtuale pentru întreaga comunitate (inclusiv prin iniţiative precum „rural Erasmus” şi „green mobilities”), precum şi contribuţia la întărirea identităţii, cetăţeniei şi valorilor europene.

Aceste planuri vor fi puse în practică într-un campus inter-univesitar european, digitalizat şi conectat la realităţile culturale şi socio-economice din teritoriile reprezentate. Ȋn faza pilot a demersului UNITA, adică în primii trei ani, domeniile pe care se vor axa eforturile alianţei în vederea atingerii obiectivelor proiectului sunt: Energiile Regenerabile, Economia Circulară şi Patrimoniul Cultural.

Alianţa are peste 40 de parteneri asociaţi (instituţii de învăţământ superior, organizaţii neguvernamentale, companii publice şi private, instituţii guvernamentale locale şi regionale), ceea ce face ecosistemul UNITA unic şi un model de bune practici pentru viitorul învăţământului european.

4 noi universități partenere asociate se alătură Alianței UNITA-Universitas Montium: 

Università degli Studi di Brescia 

 Universitatea Transilvania din Brașov 

 Universidad Pública de Navarra

 Politécnico da Guarda