Departamentul de Accesare și Implementare Proiecte

Misiunea DAIP este de a sprijini dezvoltarea instituțională a Universității de Vest din Timișoara prin intermediul identificării, accesării și implementării instrumentelor de finanțare nerambursabilă care să permită finanțarea obiectivelor strategice ale universității asumate în planul managerial și în strategia de dezvoltare instituțională.

Departamentul de Accesare și Implementare Proiecte (DAIP) din cadrul Universității de Vest din Timișoara are ca obiective:
  • Identificarea oportunităților de finanțare pentru dezvoltrarea instituțională a universității;

  • Diseminarea oportunităților de finanțare în ceea ce privește dezvoltarea instituțională în rândul cadrelor academice și a personalului administrativ al universității;

  • Oferirea de consultanță în accesarea și implementarea finanțărilor nerambursabile care au drept scop dezvoltarea instituțională;

  • Oferirea de sprijin în accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă prin punerea la dispoziția managerilor a documentelor standard utilizate în UVT,

  • Scrierea, aplicarea, implementarea și raportarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă identificate ca fiind prioritare pentru universitate în conformitate cu strategia de dezvoltare instituțională;

  • Oferirea de consultanță în accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională personalului academic și administrativ al universității;

  • Organizarea de seminarii, traininguri și evenimente informative privind oportunitățile de finanțare nerambursabile, accesarea, implementarea și raportarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

  • Monitorizarea derulării proiectelor aflate în implementare, a raportării acestora și evaluarea lor;

  • Realizarea de situații și statistici aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională precum și rapoartarea situațiilor instituțiilor care solicită aceste situații prin intermediul adreselor.

Conducere:

Director:
Ec.Dr. Sorina PĂUȚU
e-mail: sorina.pautu@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592113

Echipa:

Alina Bazna - Consultant de specialitate
e-mail:alina.bazna@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592338

Dorina-Elena Buica - Consultant de specialitate
e-mail:dorina.buica@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592338

Gabrier Morar - Consultant de specialitate
e-mail:gabriel.morar@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256.592.338

Rares Orjan - Consultant de specialitate
e-mail:rares.orjan@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256.592.338

Simona-Adela Ciuferescu - Consultant de specialitate
e-mail: simona.ciuferescu@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256.592.338

Contact:

Departamentul de Accesare și Implementare Proiecte
Adresa:
Universitatea de Vest din Timișoara,
Bd. Vasile Pȃrvan, nr. 4, 300223, Timișoara, Romȃnia
Camera:
Tel:+40-(0)256-592113
Fax:+40-(0)256-592295

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro