Corp Control Intern (CCI)

Obiectiv general:

Întărirea capacităţii administrative şi creşterea eficacităţii organizaţionale a instituţiei.


Obiective specifice:
  • Asigurarea suportului informaţional de care conducătorul instituţiei are nevoie în vederea corectării unor disfuncţiuni, prin gestionarea activităţilor de evaluare (control, inspecţii) privind evoluţia unor activităţi, departamente, inclusiv aspecte legate de sesizări/reclamaţii adresate spre soluţionare fie Rectorului, fie direct Corpului de Control Intern.

  • Proiectarea, monitorizarea şi ajustarea permanentă a unui cadru de control intern care să permită îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor din instituţie, ca suport asigurat managementului instituţiei în ce priveşte atingerea obiectivelor propuse.

Conducere:

Director:
Ec. dr. Daniela Haş
e-mail: daniela.has@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592135Contact:

Adresa:
Universitatea de Vest din Timișoara,
Bd. Vasile Pȃrvan, nr. 4, 300223, Timișoara, Romȃnia
Camera: 159
e-mail: dcmi@ e-uvt.ro
Tel:+40-(0)256-592135

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro