Birou Audit Public Intern

Birou Audit Public Intern are ca obiectiv general sa desfăşoare o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii Universităţii de Vest din Timişoara pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajutând entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere. Componenta de asistenţă, de consiliere ataşată auditului intern îl distinge categoric de orice acţiune de control sau inspecţie.

Birou Audit Public Intern din cadrul Universității de Vest din Timișoara are ca obiective:
  • Furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcţionare a sistemelor de management si control din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

  • Oferirea de consiliere managementului în vederea îmbunătăţirii sistemelor de management şi control ale Universităţii de Vest din Timişoara.

  • Creşterea calităţii activităţii de audit public intern în cadrul Biroul Audit Public Intern şi îmbunătăţirea imaginii auditului intern în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

Echipa:

Ec. Adrian Stulianec - auditor
e-mail:adrian.stulianec@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592291

Contact:

Adresa:
Universitatea de Vest din Timișoara,
Bd. Vasile Pȃrvan, nr. 4, 300223, Timișoara, Romȃnia
Camera: 138
e-mail: audit@groups.e-uvt.ro
Tel:+40-(0)256-592291
Fax: +40-(0)256-592374

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro