Serviciul Digitalizare si Analiza Date (DTDA)


Serviciul Digitalizare și Analiză Date (DTDA) are misiunea de a asigura procese cât mai eficiente de transformare digitală la nivelul comunității academice a UVT, în concordanță cu politica instituţiei orientată spre digitalizare şi cu reglementările legale în vigoare.

Obiectiv general: Asigurarea funcționalității sistemelor software existente și construirea unei arhitecturi coerente menite să dezvolte un ecosistem digital performant, modular și complex la nivelul UVT.

Obiective specifice:
  • ● Dezvoltarea și implementarea strategiei de transformare digitală a UVT, asigurând coerența resurselor electronice, platformelor, aplicațiilor și tehnologiilor informaționale din Universitatea de Vest din Timișoara, care să susțină performanța și excelența în activitatea academică și de cercetare din universitate;
  • ● Optimizarea și actualizarea coerentă a fluxurilor de lucru pentru a asigura în mod constant instrumente software la zi și funcționale pentru comunitatea academică;
  • ● Coordonarea preluării de date și completarea raportărilor periodice gestionate la nivel central cum ar fi datele raportate în ANS, PCUe, date solicitate de MEC, INS precum și alte autorități, cu sprijinul departamentelor de resort din UVT;
  • ● Gestionarea datelor și sarcinilor care intră în sfera datelor cu caracter personal (GDPR), analiza constantă și actualizarea procedurilor de lucru pentru a asigura respectarea Regulamentului General privind protecția datelor 2016/679;
  • ● Gestionarea sistemelor informatice și electronice ale UVT (UMS, SEAD, platforma admitere, platforma de cazare online, orare online, SIMD, alte proiecte relevante la nivelul UVT);
  • ● Dezvoltarea și gestionarea unor sisteme de automatizare specifice activităților universității în strânsă colaborare cu departamentele de resort;
  • ● Gestionarea sistemelor și platformelor accesibile prin interfață tip browser web sau aplicație dedicată la nivelul UVT;
  • ● Suport pentru funcționalitatea tehnologiilor ICT implementate în UVT, utilizate de studenți, cadrele didactice, personalul administrativ şi conducerea UVT;
  • ● Auditarea periodică a nivelului de performanță a resurselor și platformelor digitale și, în funcție de problemele identificate, propunerea măsurilor pentru corelarea acestor resurse cu nevoile corpului didactic și ale studenților.

Echipa:

Sef serviciu: Andrei CRACIUN
e-mail: andrei.craciun@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592777

Birou Dezvoltare, Implementare Software
Sef birou: Analist IT Oana Velcota
e-mail: oana.velcota@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592294

Analist Marius Lazăr
e-mail: marius.lazar@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592334
Analist Programator Mihaela Georgiana Lovaszi
e-mail: mihaela.lovaszi@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592327
Analist Programator Corina Hogea
e-mail: corina.hogea@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592327
Analist Programator Daniela-Flavia Pop
e-mail: daniela.pop@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592327
Analist Programator Darius - Cornel Perta
e-mail: darius.perta@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592375
Tehnician IT Viorel Bosneac
e-mail: viorel.bosneac@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592701
Programator Ionuț Drăgoi
e-mail: ionut.dragoi@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592530
Analist Programator Mirela Vâlceanu
e-mail: mirela.valceanu@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592375

Contact:

Blvd. V. Pârvan 4, Timişoara 300223, Timiş, România
Camera: 150
support@e-uvt.ro

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro