Departamentul de Evidență Patrimoniu, Achiziții și Monitorizare Investiții

http://depami.uvt.ro/Departamentului de Evidență Patrimoniu, Achiziții și Monitorizare Investiții are misiunea de a sprijini managementul universității în atingerea obiectivelor propuse privind asigurarea unor condiții logistice corespunzătoare de desfășurare a activităților didactice, de cercetare și administrative prin proiectarea și ajustarea parmanentă a unui cadru de transpunere a deciziilor conducerii universității privind utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Obiectivul general al departamentului este găsirea punctului de echilibru, a punctului în care necesitățile de funcționare curente, de dezvoltare și de modernizare a activităților specifice domeniului administrativ, didactic și cercetare sunt satisfăcute la un nivel superior posibilfuncție de limitările date de alocările/prevederile bugetare anuale.

Obiectivele specifice principale ale departamentului sunt:
 • Realizarea activităților de achiziții privind obiectivelor de investiții, lucrărilor de investiții, lucrărilor de reparații/service și efectuarea dotărilor corespunzător necesităților impuse de asigurarea bunei funcționări a tuturor facultăților și departamentelor funcționale din cadrul universității;
 • Urnărirea realizării tuturor lucrărilor de reparații, modernizări, investiții în conformitate cu proiectele realizate și pe baza prevederilor bugetare aprobate de conducerea universității și/sau a instanțelor competente;
 • Asigurarea reprezentării structurilor componente în relațiile cu celelalte departamente și conducerea universitâții;
 • Coordonarea elaborării documentelor specifice fiecărei structuri, destinate corespondenței intra și interdepartamental;
 • Elaborarea și/sau avizarea de proceduri și norme de reglementare pentru activitățile din aria de cuprindere a departamentului;
 • Asigurarea participării la elaborarea de proceduri și norme de reglementare ce privesc funcționarea generală a universității;

 • Pentru mai multe informații vă rugăm accesați siteul departamentului: http://depami.uvt.ro/
  Achizitii Publice


 • Lista achizitiilor de produse,servicii si lucrari cu valoare mai mare de 10.000 euro in intervalul (2012-2015)

  Conducere:

  Director: Dr. Ec. Mircea Mihai ROB
  Camera: 149/148
  Tel: +40-(0)256-592190
  Mobil: +40-(0)755-240199
  e-mail: mircea.rob@e-uvt.ro

  Echipa:

  Serviciu Achiziții Publice (produse, servicii, lucrări) :
  Acronim: S.A.P./SAP
  Camera: 149
  Fax: +40 256 592 381
  Șef serviciu
  Ing. Monica BRIHAN - Expert în Achiziții
  Camera: 149/148
  Tel: +40-(0)256-592325
  Mobil: +40-(0)755-240247
  e-mail: monica.brihan@e-uvt.ro

  Ing. Elena NUELEANU - Expert în Achiziții
  Tel: +40-(0)256-592397
  e-mail: elena.nueleanu@e-uvt.ro
  Ec. Virgiliu DEBRETIN-FRASIE - Expert în Achiziții
  Tel: +40-(0)256-592396
  e-mail: virgiliu.frasie@e-uvt.ro
  Prof. Manea Iulian - Achizitor
  Tel: +40-(0)256-592396
  e-mail: manea.iulian@e-uvt.ro
  Ing. Cătălin Pleș - Achizitor
  Tel: +40-(0)256-592397
  e-mail: catalin.ples@e-uvt.ro

  Serviciu Tehnic și Evidență Patrimoniu :
  Acronim: S.T.E.P./STEP
  Camera: 149
  Fax: +40 256 592 382
  Șef serviciu
  Ing. Victor CARBUNARU - Specialist constructii
  Tel: +40-(0)256-592382
  e-mail: victor.carbunaru@e-uvt.ro

  Ing. Gheorghe NEAMTI - Specialist constructii
  Tel: +40-(0)256-592100
  e-mail: gheorghe.neamti@e-uvt.ro
  Ing. Adrian Petru Todea - Inginer
  Tel: +40-256-592-342
  e-mail: petru.todea@e-uvt.ro
  Cons. Jr. Nectara Ileana Tuturilov - Specialist patrimoniu
  Tel: +40-256-592-337
  e-mail: nectara.tuturilov@e-uvt.ro
  Ing. Norbert Hojda -
  Tel: +40-256-592-342
  e-mail: norbert.hojda@e-uvt.ro

  Birou Monitorizare Contracte :
  Acronim: B.M.C./BMC
  Camera: 149
  Fax: +40 256 592 366
  Șef birou
  Ec. Simona Cornelia Florea - Expert în achiziții
  Tel: +40-(0)256-592366
  e-mail: simona.florea@e-uvt.ro

  Geogr. Lucia Draghia - Expert în achiziții
  Tel: +40-256-592-244
  e-mail: lucia.draghia@e-uvt.ro
  Psih. Anca Lidia Tuturilov - Sef depozit
  Tel: +40-256-592-247
  e-mail: anca.tuturilov@e-uvt.ro

  Contact:

  Acronim: D.E.P.A.M.I./DEPAMI
  Adresa: Universitatea de Vest din Timișoara, Bd. Vasile Pȃrvan, nr. 4, 300223, Timișoara, Romȃnia
  Site: http://depami.uvt.ro/
  
  Serviciul IT&C | Tur virtual
  UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
  Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
  Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
  Email: secretariat@e-uvt.ro