Departamentul Economico-Financiar

Departamentul Economico-Financiar (DEF) are ca obiectiv general gestionarea și dezvoltarea economico-financiară în condiții de siguranță, integritate, rentabilitate, eficiență economică şi implicarea permanentă în realizarea obiectivelor stabilite și asumate de conducere în vederea asigurării sprijinului necesar evoluției universității.

Departamentul Economico-Financiar (DEF) din cadrul Universității de Vest din Timișoara are ca obiective:
  • Organizarea și conducerea contabilității proprii, respectiv a contabilității financiare şi a contabilității de gestiune, precum şi a activității de control financiar preventiv;

  • Asigurarea măsurării, evaluării, cunoaşterii, gestiunii şi a controlului activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată;

    Asigurarea de informaţii ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare şi a contului anual de execuţie.

  • Asigurarea înregistrării cronologice şi sistematice, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale Universităţii, cât şi pentru relaţiile cu ordonatorul principal de credite, organismele fiscale şi de control şi alţi utilizatori.

Conducere:

Director:
Ec. dr. SPIRIDON COSMIN ALEXANDRU
e-mail: cosmin.spiridon@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592146

Echipa:


Birou Financiar
Șef birou: Ec. CRĂCULEAC CODRUȚA
e-mail: codruta.craculeac@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592110

Ec. Margin Daniela – Administrator financiar
Ec. Buterez Adriana - Administrator financiar
Ec. Drăgan Nicoleta - Administrator financiar
Ec. Sofran Carmen – Casier
Ing. Iluna Carmen - Administrator financiar

Birou Contabilitate
Șef birou: Ec. ȘIPOȘ DORINA
e-mail: dorina.sipos@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592341

Ec. Bălășoiu Daciana Corina - Administrator financiar
Ec. Bugneriu Daniela - Administrator financiar
Ec. Vuia Angelica- Administrator financiar
Ec. Cârjan Claudia- Administrator financiar
Ec. Botineșteanu Corina - Administrator financiar
Ec. Cionca Florina - Administrator financiar

Birou Control Gestiune
Șef birou: Ec. dr. BAN IULIA
e-mail: iulia.ban@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592341

Contact:

Adresa:
Departamentul Economico-Financiar
Universitatea de Vest din Timișoara,
Bd. Vasile Pȃrvan, nr. 4, 300223, Timișoara, Romȃnia
Camera: 154 - 155A
E-mail: economic.financiar@groups.e-uvt.ro
Fax:+40-(0)256-592379

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro