Serviciul IT&C

Serviciul IT&C urmăreşte asigurarea cât mai extinsă, accesibilă şi eficientă a facilităţilor şi serviciilor ICT pentru toţi utilizatorii din cadrul UVT (studenţi, cadre didactice, personal administrativ, management academic şi administrativ) în vederea asistării electronice a activităţii acestora în cadrul UVT şi în acord cu obiectivele fiecărei categorii de utilizatori.

Serviciul IT&C din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara are ca obiective:
  • Implementarea strategiei de dezvoltare permanentă, coerentă şi unitară a infrastructurii pentru tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii (ICT) din Universitatea de Vest din Timişoara, care să susţină performanţa şi excelenţa în activitatea academică şi de cercetare din universitate;
  • Implementarea unui sistem informatic integrat de gestionare a procesului educaţional, vizând automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiilor specifice din facultăţile şi departamentele UVT;
  • Asigurarea unor comunicaţii performante printr-un acces fiabil la serviciile Internet pentru toate cadrele didactice, studenţii şi personalul UVT şi o continuă modernizare a facilităţilor Internet şi Intranet oferite de reţeaua de comunicaţii digitale a UVT – UVTNet;
  • Oferirea de facilităţi ICT (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) performante pentru studenţii, cadrele didactice şi angajaţii UVT referitoare la accesul, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor relevante pentru fiecare categorie de utilizatori din UVT;
  • Oferirea de servicii electronice accesibile şi eficiente de informare a comunităţii publice, asupra programelor academice şi a facilităţilor educaţionale ale UVT.


Pentru mai multe informații vă rugăm accesați siteul departamemtului: https://it.uvt.ro/

Echipa:

Sef serviciu: Anton Licz
e-mail: anton.licz@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592109

Birou Dezvoltare, Implementare Software
Sef birou: Analist IT Oana Velcota
e-mail: oana.velcota@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592294

Analist Marius Lazăr
e-mail: marius.lazar@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592334

Programator web Mihaela Lovaszi
e-mail: mihaela.lovaszi@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592375

Programator web Daniela-Flavia Pop
e-mail: daniela.pop@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592327

Programator web Darius - Cornel Perta
e-mail: darius.perta@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592375

Tehnician IT Viorel Bosneac
e-mail: viorel.bosneac@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592701

Analist ajutor Raul-Mihail Galescu
e-mail: raul.galescu@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592

Programator Ionuț Drăgoi
e-mail: ionut.dragoi@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592530

Birou Suport si Asistenta
Sef birou: Inginer Sistem Dr. Robert Szabo
e-mail: robert.szabo@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592101

Inginer sistem Vasile Manda
e-mail: vasile.manda@e-uvt.ro

Analist Cristian Pele
e-mail: cristian.pele@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592384

Subinginer Laurentiu Maris
e-mail: laurentiu.maris@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592385

Inginer Sistem Radu Manea
e-mail: radu.manea@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592702

Specialist e-media Cojocaru Petru
e-mail: petru.cojocaru@e-uvt.ro


Contact:

Blvd. V. Pârvan 4, Timişoara 300223, Timiş, România
Camera: 150
Tel: +40-(0)256-592294
Fax: +40-(0)256-592350
support@e-uvt.ro
https://it.uvt.ro/

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2019. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro