Departamentul Comunicare, Imagine și Marketing Institutional

Departamentul Comunicare, Imagine și Marketing Institutional (DCI) este o structură a Universității de Vest din Timișoara, menită să asigure transparenţă instituţională, comunicarea cu stakeholderi, promovarea imaginii universității și consolidarea identității instituționale.

Principalul scop al departamentului este de a promova Universitatea de Vest din Timișoara prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive atât la nivel intern cât și la nivel extern.

Acțiunile DCI au în vedere următoarele componente:
  • crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu diversele categorii de public ţintă interesate de oferta educaţională şi de cercetare a universității
  • informarea intrainstituţională, crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare între facultăţile şi departamentele Universităţii de Vest din Timişoara
  • informarea, crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu alte instituţii relevante pentru politica şi viziunea universităţii: administraţie publică, ambasade, alte instituţii educaţionale, companii de media, asociaţii şi organizaţii non-profit, companii private
  • crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu reprezentanţii mass media
Pentru mai multe informații vă rugăm accesați siteul departamemtului: http://www.dci.uvt.ro

Conducere:

Director: Dr. Lavinia Diana ȚIPLEA
e-mail: lavinia.tiplea@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592303

Echipa:

Sef birou: Jitariuc-Brad Cosmin-Doru
e-mail: cosmin.jitariuc@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592111
Referent: Casandra Paul-Trifu
e-mail: casandra.trifu@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592103
Referent: Anca-Ileana Mircu
e-mail: anca.mircu@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592732
Referent: Vidan Alexandru-Vasile
e-mail: alexandru.vidan@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592256
Referent: Virgil Simonescu
e-mail: virgil.simonescu@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592256
Specialist e-media: Cojocaru Petru
e-mail: petru.cojocaru@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592111
Specialist e-media: Daescu Remus
e-mail: remus.daescu@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592111

Contact:

Adresa: Blvd. V. Pârvan 4, Timişoara 300223, Timiş, România
Camera: parter (sub Rectorat)
Tel: +40-(0)256-592303
E-mail: dci@e-uvt.ro
http://www.dci.uvt.ro

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro