Cancelaria Rectorului

Cancelaria Rectorului (CR) este structura Universității de Vest din Timișoara care asigură interfața instituțională între Rectorul UVT și mediul academic, public și privat extern, precum și cea operațională în vederea aplicării deciziilor interne la nivelul instituției.

Principalul scop este de a facilita comunicarea internă în vederea transmiterii și operaționalizării deciziilor Rectorului UVT, hotărârilor Consiliului de Administrație, Comitetului Director, Senatului UVT și de a asigura suportul și transparența acestora.

Cancelaria Rectorului (CR) desfășoară următoarele activități:
  • Asigură legătura operațională între Rectorul UVT și Prorectori/Șefii de departamente/Șefii de servicii suport/studenți/ membrii ai comunității academice, în funcție de necesități.
  • Informează Rectorul UVT în legătură cu adresele instituționale sosite prin registratură/E-mail/fax și ține evidența acestora, asigurând trasabilitatea documentelor.
  • Gestionează Registrul unic de decizii emise de către Rectorul UVT și le transmite spre persoanele/departamentele/facultățile/serviciile direct vizate.
  • Gestionează activitatea suport a Consiliului de Administrație, Comitetului Director și Senatului UVT, în concordanță cu Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al UVT și cu Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UVT.
  • Face publice deciziile Consiliului de Administrație, Comitetului Director și ale Senatului UVT prin transmiterea acestora către departamentul de informatizare în vederea afișării pe website-ul UVT.
  • Asigură transmiterea convocatorului și hotărârilor Consiliului de Administratie și ale Senatului UVT către membrii Consiliului de Administrație, Comitetului Director, membrii Senatului, secretariatele facultăților și departamentele administrative direct implicate în operaționalizarea acestora.
  • Transmite convocatorul pentru ședințele Comitetului Director, Consiliului de Administrație și ale Senatului UVT.
  • Înaintează spre Senatul UVT și comisiile de specialitate toate regulamentele și metodologiile care vizează organizarea și funcționarea universității, în vederea asigurării capacității instituționale, a eficienței educaționale și a managementului calității.
  • Asigură transmiterea proiectelor de hotărâri ale Consiliului de Administrație, spre aprobare, Senatului UVT.
  • Asigură suportul logistic, material și uman în organizarea de evenimente, de la nivelul Rectoratului UVT, și gestionează activitatea de acordare a titlurilor și distincțiilor onorifice (Doctor Honoris Causa) din cadrul UVT.

Conducere:

Șef cancelarie:
Conf. univ. dr. Carmen Mihaela Băbăiță
e-mail: carmen.babaita@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592301

Echipa:

Referent:
Dragana IOAN-PANSULSCHI-DULCEAN
e-mail: dragana.pansulschi@e-uvt.ro
Tel: +40-(0)256-592170

Contact:

Adresa:
Cancelaria Rectorului
Universitatea de Vest din Timișoara,
Bd. Pârvan, nr. 4, 300223, Timișoara, Romȃnia
Cabinet: 161 (etaj 1)
Tel: +40-(0)256-592301
Fax: +40-(0)256-592310

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro