EȘTI AICI:
Senat UVT

Senat UVT

Program de audiențe

Preşedintele Senatului UVT
Prof. univ. dr. Anton TRĂILESCU
Miercuri: 12-14

CONDUCEREA SENATULUI UVT

Poza Presedinte Senat

Prof. Univ. Dr.
Anton TRĂILESCU

Preşedintele Senatului

MNC

Prof. Univ. Dr.
Nicoleta-Claudia MOLDOVAN

Vicepreşedintele Senatului UVT

BIROUL SENATULUI

 • Preşedintele Senatului UVT
 • Vicepreşedintele Senatului UVT
 • Consilier pe probleme juridice
 • Preşedinţii comisiilor de specialitate ale Senatului UVT
 • Reprezentant OSUT

 

COMISIILE SENATULUI

 • Comisia pentru strategia instituţională şi controlul managerial intern
 • Comisia pentru managementul calităţii, evaluării academice şi acreditării
 • Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţă sportivă, precum şi de monitorizare a proiectelor cu finanţare naţională şi/sau europeană şi a activităţii editoriale
 • Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice
 • Comisia pentru programe de studii de doctorat și postdoctorale
 • Comisia pentru cooperare academică națională și internațională
 • Comisia pentru probleme studenţeşti
 • Comisia de monitorizare a activităţilor economico-financiare, tehnice şi administrative
 • Comisia pentru relația cu alumni, mediul socio – economic, mediul cultural, artistic și sportiv