EȘTI AICI:
Comitet Director

Comitet Director

Rectorul universității, în calitate de reprezentant legal al UVT, alături de echipa sa de Prorectori realizează managementul și conducerea instituției, atribuțiile aferente Consiliului Director fiind reglementate prin Carta Universității de Vest din Timișoara.

Prof. Univ. Dr.
Marilen Gabriel PIRTEA

RECTOR

Prof. Univ. Dr.
Florin Alin SAVA

Prorector

Prorector responsabil cu strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă

Prof. Univ. Dr.
Cosmin ENACHE

Prorector

Prorector responsabil cu strategia financiară și de digitalizare

Conf. Univ. Dr.
Octavian Mădălin BUNOIU

Prorector

Prorector responsabil cu strategia academică și relația cu studenții

Conf. Univ. Dr.
Cristina CHEVEREȘAN

Prorector

Prorector responsabil cu strategia de internaționalizare și diaspora

Prof. Univ. Dr.
Florin MOȚIU

Prorector

Prorector responsabil cu dezvoltarea patrimoniului și a investițiilor strategice ale UVT

Prof. Univ. Dr.
Flavia BARNA

Prorector

Prorector responsabil cu parteneriatele instituționale și comunitatea de Alumni

Prof. Univ. Dr.
Dana PETCU

Director CSUD

Ec. Dr.
Laurențiu GEORGESCU

Director General Administrativ