07 - 09
Noi
Universitatea de Vest din Timişoara prin Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul de Științe ale Educației al Facultății de Sociologie și Psihologie şi Casa Corpului Didactic Timiş, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa internaţională „Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii”, ediţia I, Timişoara, România, 7 - 9 noiembrie 2013 (CESC 2013), care îşi propune atingerea unor obiective de cercetare pluridisciplinară în domeniile: ştiinţe ale comunicării, științe ale educației, ştiinţe politice, filosofie, prin intervenţia asupra unor teme de maximă actualitate.

Avantajele principale ale participării la conferință:
  • Posibilitatea de a contribui cu lucrări ştiinţifice pe subiecte foarte variate, fiecare temă oferind deschideri generoase spre numeroase subiecte de nişă, care se vor regăsi în mai multe secţiuni.
  • Posibilitatea de a publica lucrările, în funcţie de cinci niveluri calitative (ISI Proceedings, editură internaţională, revistă ştiinţifică indexată BDI, editură universitară – cu volumul conferinței inclus în șase biblioteci KVK, editură locală).
TEMATICA GENERALĂ

Oferă şase direcţii principale de explorare, fiecare dintre ele permiţând abordări interdiciplinare, ce pot fi cuprinse în mai multe secţiuni.
  1. Comunicare profesionalizată.
  2. Formal şi nonformal în educaţie.
  3. Strategii de incluziune socială prin şcoală.
  4. Cetăţenie şi responsabilitate socială în era globalizarii.
  5. Relaţii internaţionale în societatea informaţională.
  6. Filosofie aplicată. Este tema generală dedicată cercetărilor din domeniul filosofiei care vor fi grupate, la rândul lor, astfel: filosofie practică, consiliere filosofică, gândire critică, metodologia cercetării filosofice, filosofia comunicării, filosofia imaginarului.
LIMBILE DE COMUNICARE ALE CONFERINŢEI: engleza şi româna.

ADRESABILITATE: cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, cercetători, bibliotecari, documentarişti, profesionişti şi studenţi în domenii care se subsumează temelor generale ale conferinţei.

TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 25 octombrie 2013.

LOCAŢIE: Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. V. Pârvan, nr. 4, Timişoara.

WEBSITE: Informațiile complete despre conferință găsiți la: https://sites.google.com/site/cescuvt/descriere-conferinta https://sites.google.com/site/cescuvt/english

CONTACT: e-mail: cesc.uvt@gmail.com, tel. 0040-721-084242 (lect. dr. Maria MICLE, secr. CESC)

Vă aşteptăm să vă alăturaţi Conferinţei Internaţionale CESC 2013 pentru a vă prezenta preocupările de cercetare şi pentru a le publica în volumele noastre,

Comitetul de Organizare CESC


Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro