18
Oct
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara,

Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează, la Iaşi, în data de 18 octombrie 2013, conferinţa finală a proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, eveniment derulat în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/61959, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor managementului calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în schimbare ale stakeholderilor.

Invităm, la acest eveniment: personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi ai departamentelor administrative); personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai Senatului sau membri ai Consiliului Facultăţii); personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare; experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional; membri ai comisiilor de evaluare a calităţii la nivel de universitate sau facultate; studenţi, membri ai partenerilor sociali în educaţie.

Conferinţa va avea loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11.

Programul şi informaţiile suplimentare despre proiect găsiţi la adresa www.quality.uaic.ro.

Pentru informaţii despre Fondul Social European şi Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, vă rugăm să accesaţi www.fseromania.ro.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, tel: 0232/201305, fax: 0232/201710, e-mail: quality@uaic.ro.

Persoane de contact: prof. univ. dr. Luminiţa IACOB, purtător de cuvânt sau soc. Alexandra VOSNIUC, e-mail alexandra.vosniuc@uaic.ro, tel. 0232.201102, int. 2342.

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro