Meniu
 
»  SAS
»  DPPD
»  DNGR
»  DECIDFR
»  DMC
»  DRIU
»  CCOC
»  IT&C

Departamentul Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară Nicholas Georgescu Roegen

Departamentul Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară Nicholas Georgescu Roegen este specializat în formarea şi cercetarea interdisciplinară capabil să asigure satisfacerea nevoilor de cercetare

manifestate în cadrul societăţii civile, al mediului de afaceri, respectiv al mediului instituţional.

Misiunea Departamentului Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară Nicholas Georgescu Roegen (DNGR) este de a asigura continuitatea formării academice în cadrul programelor de master interdisciplinar şi de a dezvolta cercetarea ştiinţifică interdisciplinară.

Departamentul Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară Nicholas Georgescu Roegen (DNGR) reprezintă un factor de diseminare de noi cunoştinte, de formare de noi compeţente, contribuind la creşterea valorii sociale adăugate.

Conceput ca un departament specializat în formarea şi cercetarea interdisciplinară, DNGR urmareşte îndeplinirea urmatoarelor obiective:
  • Coordonarea unitară a activităţilor specifice porgramelor de master interdisciplinar
  • Organizarea şi acreditarea ARACIS a unor noi programe de master cu caracter interdisciplinar
  • Întocmirea de state de funcţiuni pentru activităţile de formare şi de cercetare a cadrelor didactice şi cercetătorilor care îşi defăşoară activitatea în cadrul DNGR
  • Asigurarea mobilităţii studenţilor masteranzi, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor prin participarea acestora la programele comunitare cu rolul de a întări schimburile, cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi formare profesională interdisciplinară din UE
  • Stimularea introducerii activităţii de formare interdisciplinară la nivelul facultăţilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
  • Realizarea activităţii de cercetare interdisciplinară pentru tinerii cercetători, studenţi masteranzi şi cadre didactice
  • Organizarea de activităţi formative interdisciplinare prin participare la proiecte cu finaţare naţională şi europeană
  • Extinderea colaborării, la nivel european, prin încheierea de acoduri şi parteneriate în vederea derulării unor programe de master interdisciplinar cu recunoaştere europeană
Excelenţa şi flexibilitatea programelor de master interdisciplinar, convergenţa de obiective dintre activitatea didactică de formare şi cea de cercetare reprezinta suportul activităţii Departamentului Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară Nicholas Georgescu Roegen (DNGR).

Colaborarea cu alte instituţii şi entităti economice, precum şi adaptabilitatea la realităţile lumii contemporane sunt doar câteva dintre elementele care certifică faptul că Departamentul Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară Nicholas Georgescu Roegen (DNGR) va putea oferi un sistem integrat de instrumente si cunoştinţe capabil să asigure succesul în lumea contemporană, aflată într-un proces de transformare profundă.


departamentul platformei de formare si cercetare interdisciplinara nicholas gerogescu roegen
MOTTO:

Contact:

Adresa: Blvd. V. Pârvan 4, Timişoara 300223, Timiş, România
Camera: 704C (etajul VII)
Tel: +40-(0)256-592399
Fax: +40-(0)256-592391
n/a

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2019. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro