EȘTI AICI:
Informații publice

Informații publice

Despre accesul la informații de interes public

Departamentul de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public având ca principală atribuție asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public prin:

  • soluționarea cererilor persoanelor fizice și juridice recepționate în baza Legii nr. 544/2001;
  • asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public;
  • difuzarea de comunicate, organizarea de conferințe de presă și interviuri cu privire la activitățile specifice și de interes public ale instituției.

Accesul la informațiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin afișare la sediul instituției sau în pagina de Internet proprie.

Accesul la informațiile de interes public comunicate la cerere se realizează pe baza unei cereri-tip transmisă instituției noastre prin intermediul poștei electronice, prin scrisoare recomandată sau prin depunerea cererii respective direct funcționarului responsabil.

Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Horea Băcanu

Telefon: +40 256 592 734
Email: horea.bacanu@e-uvt.ro

Model cerere

Formular tip cerere de informații de interes public – realizată în baza Legii nr. 544/2001

Model cerere

Reclamație administrativă – 2 modele: de reclamație și de contestare a răspunsului primit 

Raport

Raport de evaluare – a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020 la Universitatea de Vest din Timișoara

Regulamente și proceduri

Mai jos puteți accesa pagini web cu mai multe informații despre diferitele regulamente și proceduri ce reglementează activitatea Departamentului de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional (DCIMI)

Regulament funcționare DCIMI

Mai multe

Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional

Legea nr. 544/2001

Mai multe

Privind liberul acces la informațiile de interes public.

Hotărârea nr. 123/2002

Mai multe

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Procedura operațională
ECP

Privind elaborarea
comunicatelor de presă.

Procedura operațională
OCP

Privind organizarea
conferințelor de presă.

Procedura operațională RDMPP

Privind realizarea și distribuirea materialelor promoționale și de protocol.