Taxe admiteretaxa de înscriere: 100 lei
taxa de înmatriculare: 150 lei


La UVT taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență este 100 lei, iar taxa de înmatriculare este 150 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Taxa de înscriere la admitere se plăteşte o singură dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de licență la care candidatul s-a înscris în cadrul aceleiaşi facultăți. În cazul în care candidatul s-a înscris la domenii de licență din facultăți diferite, atunci va plăti taxa de înscriere pentru fiecare facultate. În cazul în care candidatul se înscrie şi doreşte să urmeze simultan două sau mai multe specializări în cadrul aceleiaşi facultăți, va depune câte un dosar pentru fiecare specializare şi va achita taxa de înmatriculare pentru fiecare dintre acestea. Aceste taxe se fac publice pe pagina web a UVT.

Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de studii universitare de licență şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.

Pentru plata taxelor prin banca consultati aici.

TAXE DE STUDIU pentru anul universitar 2015/2016.

Rectorul, la propunerea decanilor, poate să acorde scutiri sau reduceri ale taxei de înscriere pentru angajații UVT sau copii acestora, sau pentru cazuri fundamentate de către conducerile facultăților.


NOTA

Pentru detalii privind taxele de admitere, calendarul de admitere, conţinutul dosarului ,bibliografia şi criteriile specifice şi cele de departajare, se vor consulta site-urile facultăţiilor.

Până la data admiterii, pot interveni modificări asupra datelor afișate.


Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro