Candidați de etnie rromăConform REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - Anul universitar 2015 / 2016: Art. 3. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
(…)cetățenii români de etnie romă vor candida separat, în aceleaşi condiții ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate repartizate de MEN sau pe locuri cu taxă;

În anul universitar 2015-2016, Universității de Vest i-au fost alocate de către Ministerul Educației si Cercetarii Stiintifice 28 de locuri pentru candidații de etnie romă pentru ciclul LICENŢĂ.

1. Locurile repartizate candidaților romi le asigură acestora admiterea pe criterii minimale (media 5.00) și scutirea de taxe de școlarizare. În situația în care există mai mulți candidați romi la o anumită specializare, admiterea acestora se va face descrescător, pe baza mediei obținute.
2. Rectoratul Universității de Vest distribuie locurile doar facultăților pentru care vor exista cereri din partea candidaților romi. Candidații romi vor depune, în perioada de înscriere stabilită la nivelul universității, o Cerere de intenție la Secretarul șef al UVT. În aceiași zi va fi depus un dosar de concurs însoțit de adresa emisă în acest scop de către Secretarul șef al universității pentru facultatea la care candidații doresc să se înscrie (la Comisia de admitere a acesteia).
3. Dosarul de concurs va cuprinde, pe lângă actele solicitate de facultate, o recomandare – eliberată de o organizație legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrare la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri, etc.
4. Întrucât examenele de admitere în facultățile din UVT se derulează la date diferite, este important ca potențialii candidați romi să se informeze în prealabil asupra perioadelor de organizare a examenului de admitere în funcție de facultatea pe care doresc să o urmeze.

CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂConform REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

În anul universitar 2016 / 2017  Art. 4, alin 4. la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.  Cetățenii români de etnie romă vor candida separat, în aceleaşi condiții ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate repartizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sau pe locuri cu taxă;

În anul universitar 2016 / 2017, Universității de Vest din Timișoara i-au fost alocate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 28 de locuri pentru candidații de etnie romă pentru ciclul LICENŢĂ.
  1. Locurile repartizate candidaților romi le asigură acestora admiterea pe criterii minimale (media 5.00) și scutirea de taxe de școlarizare. În situația în care există mai mulți candidați romi la o anumită specializare, admiterea acestora se va face descrescător, pe baza mediei obținute. 2. Rectoratul Universității de Vest distribuie locurile doar facultăților pentru care vor exista cereri din partea candidaților romi. Candidații romi vor depune, în perioada de înscriere stabilită la nivelul universității, o Cerere de intenție la Secretarul șef al UVT. În aceiași zi va fi depus un dosar de concurs însoțit de adresa iisă în acest scop de către Secretarul șef al universității pentru facultatea la care candidații doresc să se înscrie (la Comisia de admitere a acesteia). 3. Dosarul de concurs va cuprinde, pe lângă actele solicitate de facultate, o recomandare – eliberată de o organizație legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este mibru al organizației în cauză. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrare la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri,etc. 4. Întrucât examenele de admitere în facultățile din UVT se derulează la date diferite, este important ca potențialii candidați romi să se informeze în prealabil asupra perioadelor de organizare a examenului de admitere în funcție de facultatea pe care doresc să o urmeze.

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro