Candidați de etnie rromăConform REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - Anul universitar 2015 / 2016: Art. 3. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. 
(…)cetățenii români de etnie romă vor candida separat, în aceleaşi condiții ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate repartizate de MEN sau pe locuri cu taxă;

În anul universitar 2015-2016, Universității de Vest i-au fost alocate de către Ministerul Educației si Cercetarii Stiintifice  28 de locuri pentru candidații de etnie romă pentru ciclul LICENŢĂ.

1. Locurile repartizate candidaților romi le asigură acestora admiterea pe criterii minimale (media 5.00) și scutirea de taxe de școlarizare. În situația în care există mai mulți candidați romi la o anumită specializare, admiterea acestora se va face descrescător, pe baza mediei obținute. 3. Dosarul de concurs va cuprinde, pe lângă actele solicitate de facultate, o recomandare – eliberată de o organizație legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrare la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri, etc.
4. Întrucât examenele de admitere în facultățile din UVT se derulează la date diferite, este important ca potențialii candidați romi să se informeze în prealabil asupra perioadelor de organizare a examenului de admitere în funcție de facultatea pe care doresc să o urmeze.


Dept. de Sisteme Informatice şi Comunicaţii Digitale | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2017. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro