13 - 14
Noi
Prezentarea Proiectului 14-SEE-PC-RO TIMISOA01
Transnational Cooperation for Research Consolidation through Knowledge and Innovation Transfer (KNOWRESET) și a Conferinței Internaționale „The Research World of Interconnection


Proiectul 14-SEE-PC-RO TIMISOA01 TRANSNATIONAL COOPERATION FOR RESEARCH CONSOLIDATION THROUGH KNOWLEDGE AND INNOVATION TRANSFER (Acronym KNOWRESET), beneficiază de un grant SEE din partea Islandei, Liechtenstein și Norvegiei. Beneficiarul proiectului este Universitatea de Vest din Timișoara - East-European Center for Research in Economics and Business (ECREB), având ca parteneri Academia Romînă - Institutul de Prognoză Economică (IEF) și University of Iceland - Social Science Research Institute (SSRI). Proiectul se adresează creerii și dezvoltării unui incubator transnațional pentru cercetare avansată, exploratorie și interdisciplinară în sfera socio-economică, prin creșterea și întărirea cooperării instituționale între România și Islanda la nivelul instituțiilor de învățământ superior din sectorul educație și cercetare, în scopul de a sprijini inovația și îmbunătățirea ofertei educaționale, de predare și de cercetare, transferând abordările inovatoare între instituțiile partenere, abordările orientate spre dezvoltarea capitalului uman și satisfacerea nevoii de competitivitate internațională. Prin scopul și obiectivele sale, KnowReset este puternic corelat cu tematica proiectelor de cooperare inter-instituțională, propuse prin Programul de Burse și Cooperarea Inter-instituțională în învățământul superior, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

În cadrul proiectului, în perioada 13-14 Noiembrie 2015, va avea loc Conferința Internațională „The Research World of Interconnection”, organizată sub forma unei competiții internaționale bazate pe lucrări de cercetare, la care pot participa studenți din ciclul licență, master și doctorat, tineri cercetători postdoctoranzi și de asemenea, cercetători avansați, care și-au exprimat în scris intenția de a participa la competiție. Studenții din ciclul licență, master și doctorat vor avea posibilitatea de a intra în competiție și cu proiecte care reflectă idei de afaceri, inspirând creativitatea și inovarea. Înscrierea și competiția sunt organizate în condițiile stipulate în Metodologia de Evaluare a Rezultatelor Competiționale (disponibilă pe site-ul proiectului, http://www.knowreset.proiecte-feaa.ro, la http://goo.gl/0yywu9), iar lucrările conferinței se vor desfășura în trei secțiuni principale:
 • Studenți din ciclul licență, master și doctorat;
 • Tineri cercetători postdoctoranzi și cercetători avansați;
  • Proiecte inovative.

Procesul de evaluare a lucrărilor prezentate în cadrul competiției constă în două etape: evaluarea lucrărilor înainte de competiție și cea a prezentărilor în cadrul conferinței (punctajul aferent este publicat pe site la http://www.knowreset.proiecte-feaa.ro/conferinta-internationala/competitie-internationala/). Lucrările care obțin cel mai ridicat scor vor fi recompensate cu diplome și premii (în valoare de 100 Euro/premiu), astfel:
 • Debut in Research Prize, oferit studenților din ciclul licență, master și doctorat sub 30 ani;
 • Prize for Advanced Researchers, oferit cercetătorilor postdoctoranzi și cercetătorilor avansați;
 • Prize for Project Ideas;
 • Special Destination prize pentru creativitate, echipă de cercetare interdisciplinară, originalitate, aplicabilite etc.

Fiecare categorie de premii va fi acordată lucrărilor respective în cazul în care îndeplinesc condițiile de calitate. Aceste condiții sunt reprezentate printr-un număr minim de puncte oferit în funcție de punctajul maxim acordat pentru îndeplinirea criteriilor la cel mai înalt nivel, astfel:
 • Debut in Research Prize va fi acordat lucrării care a obținut cel puțin 80 de puncte din cele 100 posibile.
 • Prize for Advanced Researchers va fi acordat lucrării care a obținut un scor de minimum 95 de puncte din cele 100 posibile;
 • Special Destination Prize va fi acordat lucrării care se evidențiază prin caracteristici speciale calitative, obținând cel mai mare scor, dar nu mai puțin de 90 de puncte;

Menționăm că înscrierea la conferință presupune exonerarea participanților de la plata oricăror taxe.


Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro