25
Noi

Selectie parteneri proiect pOCU pentru stagii de practica studenti


Universitatea de Vest din Timisoara organizeaza proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea depunerii unei cereri de finantare Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6: Educatie si competente, Obiectivul tematic 10 - Efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii, Prioritatea de investitii 10.iv - Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 - Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten tial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru viitoarele proiecte POCU sunt specificate in Ghidurile AMPOCU: Ghidul Solicitantului - Conditii Generale.

Partenerii eligibili pentru selectie trebuie sa se incadreze intr-una din urmatoarele categorii:
· MENCS si structuri/agentii/organisme relevante, subordonate/coordonate de catre acesta
· Institutii de invatamant superior publice si private, acreditate
· Angajatori (in calitate de parteneri de practica)
· Asociatii profesionale
· Camere de comert si industrie
· ONG-uri
· Furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala

Termenul final de depunere a documentelor este 05.12.2016, orele 16.00.
Mai multe detalii privind Criteriile de selectie, activitatile in care sunt implicati partenerii, modalitatile de transmitere a candidaturi se gasesc aici:

Anunt de selectie partener
Fisa partener
Scrisoare de intentie
Dept. de Sisteme Informatice şi Comunicaţii Digitale | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2017. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro