26 - 27
Mar
CONFERINŢA DE DREPT BANCAR
CREDITUL BANCAR ÎN MONEDĂ STRĂINĂ. EVOLUȚII ECONOMICE, LEGISLATIVE ȘI JURISPRUDENȚIALE
TIMIŞOARA, 26-27 MARTIE 2015


ORGANIZATORI:
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara – Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara
Asociaţia Europeană pentru Drept Bancar şi Financiar – România (AEDBF–România)
Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar (ACJSFB)

PROGRAMUL CONFERINŢEI

ZIUA I. JOI, 26 MARTIE 2015

Universitatea de Vest din Timișoara
Bvd. V. Pârvan nr. 4, Timişoara
Amfiteatrul A01


9,00 – 9,30 Înregistrarea participanţilor
9,30 – 9,45 Deschiderea conferinţei

Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara
Dr. Ianfred Silberstein, Președintele Asociaţiei Europene pentru Drept Bancar şi Financiar – România (AEDBF–România)

9,45 – 11,15 Lucrările conferinţei. Sesiunea I

Dr. Rainer Kulms, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg (Germany), Foreign Currency Loans – A German Law Perspective
Prof.univ.dr. Bogdan Dima, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Evoluțiile recente ale francului elvețian și impactul acestora în România: canale de transmisie, evidențe empirice, consecințe
Dr. Ianfred Silberstein, Consilier, Banca Națională a României, Președinte al AEDBF–România, Creditarea în valută a persoanei fizice din perspectiva autorității de supraveghere financiară
Intervenții: prof.univ.dr. Silviu Cerna, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, fost membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României

11,15 – 11,30 Pauză de cafea
11,30 – 13,00 Lucrările conferinţei. Sesiunea a II-a

Prof.univ.dr. Gheorghe Piperea, Universitatea din București – Facultatea de Drept, Contractul de credit în valute exotice: contract nenumit
Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept, Moneda de ”exprimare”, ”deblocare” și ”rambursare” a creditului bancar. Axa Berna (Zürich?) –- Luxemburg – București
Conf.univ.dr. Lucian Săuleanu, Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept și Științe Sociale, Obligația de informare a băncilor în cazul creditelor în valută

13,00 – 14,00 Prânz
14,00 – 15,00 Lucrările conferinţei. Sesiunea a III-a

Lect.univ.dr. Felicia Roșioru, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Drept, Limitele civile ale actualizării creanței
Asist.univ.dr. Sergiu Golub, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Drept, Câteva consideraţii cu privire la clauzele monovalutare de menţinere a valorii în raporturile juridice naţionale

15,00 – 15,15 Pauză de cafea
15,15 – 17,15 Lucrările conferinţei. Sesiunea a IV-a

Simona Petrișor, Avocat partener, Bondoc&Asociații în alianță cu White&Case, Aplicarea teoriei impreviziunii în contractele de credit bancar în valută?
Cornel Popa, Avocat partener, Țuca, Zbârcea & Asociații, Impreviziunea și creditele în CHF
Lect.univ.dr. Florina Popa, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept, Câteva observații asupra aplicării impreviziunii în materia contractelor de credit acordate în CHF
Giovani-Horațiu Șchiopu, Avocat partener, Șchiopu și Asociații, Creditele în franci elvețieni și consumatorii

17,15 – 17,30 Concluziile primei zile a conferinţei

ZIUA A II-A. VINERI, 27 MARTIE 2015

Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Bvd. Eroilor nr. 9A, Timişoara
Amfiteatrul A1


9,30 – 11,00 Lucrările conferinţei. Sesiunea a V-a

Asist.univ.dr. Alexandra Rusu, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu – Facultatea de Drept, Tratamentul creditelor în valută străină în Spania
Stan Tîrnoveanu, Elena Iacob, Avocat partener / Managing associate, Zamfirescu, Racoți & Partners, Analiza dispozițiilor privind împrumuturile în monedă străină din proiectul de lege inițiat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pentru transpunerea Directivei 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale; propuneri de lege ferenda
Bogdan Dumitrache, Formator, Institutul Național al Magistraturii, Executor judecătoresc, Dumitrache și Dumitrache, Executare silită în franci elvețieni

11,00 – 11,15 Pauză de cafea
11,15 – 12,45 Lucrările conferinţei. Sesiunea a VI-a

Conf.univ.dr. Adriana Almășan, Universitatea din București – Facultatea de Drept, Contul curent bancar al profesioniștilor: contract sau situație juridică?
Conf.univ.dr. Florin-Aurel Moțiu, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Drept, Insolvența persoanei fizice și creditul bancar în valută
Renis Zaganjori, Assistant to the General Director, Albanian Deposit Insurance Agency, Membru al AEDBF Albania, Deposit insurance and foreign currency issues: the case of Albania
Intervenții: Natalia Sîrbu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a Moldovei; Giuseppe De Falco, Avocat partener, Ughi e Nunziante – Studio Legale, Membru AEDBF–Italia

12,45 – 13,00 Concluzii. Închiderea conferinţei

Detalii organizatorice:

La conferinţă sunt invitaţi să participe, în calitate de intervenienţi, profesori de la facultăţi de drept şi de economie, precum şi specialişti care îşi desfăşoară activitatea în Banca Naţională a României și alte bănci centrale, instituţii de credit, instituţii financiare nebancare şi societăţi de avocatură.

În cadrul conferinţei vor fi abordate subiecte privind contractele de credit bancar în monedă străină: mutații economice, evoluţii legislative şi tendinţe jurisprudenţiale în materie; tipuri de valute și de mecanisme valutare în contractul de credit bancar; nominalismul monetar și fluctuațiile de curs valutar; diferențele între creditele pentru afaceri și creditele pentru consum în monedă străină; rolul băncii centrale și al altor autorități de supraveghere financiară cu privire la creditarea în valută.

Conferinţa se adresează atât juriştilor specializaţi în materie bancară (avocaţi, magistrați, consilieri juridici etc.), cât şi altor specialişti interesaţi de problematica abordată.

Această manifestare se înscrie în ciclul conferinţelor de drept bancar organizate periodic în cooperare de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara) şi Asociaţia Europeană pentru Drept Bancar şi Financiar – România (AEDBF–România).

Pentru participarea la conferință nu se percepe taxă. Înregistrarea se face prin e-mail, la adresa drept@e-uvt.ro, până la data de 24 martie 2015. Numărul de locuri disponibile este limitat.


Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro