17 - 18
Oct
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ A FACULTĂŢII DE DREPT DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA Ediţia a X-a 17-18 octombrie 2014


Conferinţele ştiinţifice internaţionale bienale organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, intrate deja în tradiție, au ajuns la ediția a zecea. Desfășurată anul acesta în perioada 17-18 octombrie, conferinţa urmăreşte consolidarea caracterului său de excelenţă. Sunt invitaţi să participe, în principal, profesori şi cercetători de la instituţii de învăţământ şi cercetare de prestigiu din România, precum și de la facultăţile partenere din străinătate.
    Conferinţa se desfășoară pe următoarele secțiuni:
  • Secţiunea Drept civil şi drept procesual civil: Abuzul de drept
  • Secţiunea Drept public: Contractele de drept public – instrumente juridice de dezvoltare economică
  • Secțiunea Dreptul afacerilor: Codificarea legislației insolvenței. Rațiuni, consecințe, experiențe
  • Secțiunea Ştiinţe penale: Reforma legislației penale. Controverse privind interpretarea și aplicarea noilor coduri
  • Secțiunea Drept european și internațional: Demnitatea umană ca drept fundamental. Este demnitatea umană şi un drept justiţiabil?
  • Secțiunea Drept comparat: Comparaţia în ştiinţele umaniste. Mizele interdisciplinarităţii
  • Secțiunea Teoria dreptului: Limitele interpretării în drept
Secțiunea Drept civil şi drept procesual civil este dedicată profesorului Ion Lulă, iar secțiunea Teoria dreptului – profesorului Gheorghe Mihai, la aniversarea a 75 ani a celor doi membri ai comunității academice a Facultății de Drept din Timișoara.
Programul conferinței poate fi consultat la adresa www.drept.uvt.ro.

Prof.univ.dr. Lucian Bercea
Decanul Facultăţii de Drept
Universitatea de Vest din Timişoara



Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro