26 - 27
Noi

Cercetarea traductologică în România. Direcţii, teme, perspective.Centrul de cercetare ISTTRAROM-TRANSLATIONES, Departamentul de Limbi şi Literaturi moderne, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara au onoarea de a vă aduce la cunoştinţă organizarea colocviului ştiinţific internaţional Cercetarea traductologică în România. Direcţii, teme, perspective.

Studiul traducerii se află într-o determinare multiplă: lingvistică, didactică, sociologică, terminologică, culturală, istorică etc. Reconsiderarea şi revalorificarea spectrului traductiv-traductologic în cheie interdisciplinară asigură un suport important panoramării adecvate şi echilibrate a studiilor de traductologie românească. De aceea, fără a ne propune „canonizarea”, destabilizarea sau epuizarea ariilor de cercetare specifice traductologiei, prin comunicările din timpul colocviului, se va urmări: descrierea stării de fapt a cercetării traductologice contemporane din România; specificitatea climatului traductiv/ traductologic românesc; cartografierea concepţiilor şi a studiilor traductive/ traductologice din România; cultura discursivă a traducătorului român: sistem-normă-uz; conceptele traductologice şi operativitatea lor; anacronismele în practica traductivă românească; stabilirea influenţelor occidentale asupra cercetării traductologice româneşti şi a factorilor care stau la baza alegerii unor modele de cercetare traductologică, nu neapărat în detrimentul altora; tipologia lucrărilor de traductologie publicate în şi în afara spaţiului cercetat, cu privire la limba română ca LS sau LŢ; examinarea factorilor care duc la alegerea altei limbi decât limba română pentru publicarea lucrărilor de traductologie; finalitatea cercetărilor traductologice româneşti etc.

Acordând importanţa cuvenită aspectelor mai sus semnalate, ne exprimăm speranţa că această manifestare ştiinţifică va reuşi să pună pe deplin în valoare cercetarea traductologică românească, prin reunirea unei varietăţi de direcţii şi perspective, dar şi prin clarificarea unor chestiuni mai puţin dezbătute, cunoscute sau controversate ale acesteia.

Lucrările colocviului se vor desfăşura la Universitatea de Vest (Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Sala A01), în perioada 26-27 noiembrie 2015, cu începere de la ora 8.30.

Program Cercetarea Traductologica Romania

Afis Cercetarea Traductologica Romania

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro