03 - 05
Aug
Universitatea de Vest din Timisoara doreste sa atribuie in baza unei proceduri de Licitatie deschisa un contractul ce va viza „Achizitia de mijloace fixe si obiecte de inventar pentru dotarea laboratoarelor de cercetare din cadrul Institutului de Cercetari Avansate de Mediu’’ in conformitate cu cantitatile identificate in Caietul de sarcini, centralizatorul de produse aferent fiecarui lot. Valoarea estimata a procedurii este de
17.673.090 ­­­­­­­­­­­­­LEI
, fara TVA, respectiv valoarea estimata (lei fara TVA) pentru:
 • Lotul 1: 2.288.715 lei
 • Lotul 2: 282.137 lei
 • Lotul 3: 1.561.068 lei
 • Lotul 4: 1.553.385 lei
 • Lotul 5: 426.853 lei
 • Lotul 6: 2.948.920 lei
 • Lotul 7: 1.162.274 lei
 • Lotul 8: 887.100 lei
 • Lotul 9: 226.535 lei
 • Lotul 10: 1.324.104 lei
 • Lotul 11: 607.860 lei
 • Lotul 12: 52.311 lei
 • Lotul 13: 1.489.365 lei
 • Lotul 14: 1.590.481 lei
 • Lotul 15: 491.592 lei
 • Lotul 16: 118.220 lei
 • Lotul 17: 477.445 lei
 • Lotul 18: 184.725 lei
Documentatia de atribuire corespunzatoare acestei proceduri, transmisa spre validare la ANRMAP, in data de 31.07.2015, se regaste in fisierele atasate.


Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro