EȘTI AICI:
UNITA Mobilități Virtuale

UNITA Mobilități Virtuale

Începând cu anul 2020, UVT este parte din Universitatea Europeană UNITA – Universitas Montiumo alianță ce reunește șase universități comprehensive în cadrul cărora studiază peste 165000 de studenți și lucrează peste 13000 de membri ai personalului didactic şi nedidactic: 

MOBILITĂŢI VIRTUALE ÎN UNITA

Studenţii şi studentele UVT au posibilitatea să îşi completeze experienţa internaţională prin participarea virtuală la unul sau două cursuri oferite de una dintre universitățile UNITA, pe parcursul anului academic 2023-2024. O mobilitate virtuală oferă oportunitatea de a avea acces la resursele UNITA și de a interacționa cu cadrele didactice şi studenții UNITA în format virtual, de a te familiariza cu moduri diferite de predare şi învăţare, dar fără a fi nevoie să te deplasezi fizic la universitatea respectivă. 

OFERTA DE CURSURI pentru anul academic 2023-2024

Vă rugăm să consultaţi documentul detaliat privind oferta de cursuri, de unde puteţi afla detalii complete privind cursurile disponibile.

CALENDARUL SELECȚIE

Depunerea dosarelor în format electronic la adresa virtual.unita@e-uvt.ro
Evaluarea dosarelor, interviuri, selecția studenților și afișarea rezultatelor
Transmiterea rezultatelor finale
04 - 22 septembrie 2023
25 - 29 septembrie 2023
30 septembrie 2023

CUM APLIC?

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • Adeverință cu media anilor anteriori – minim 7. Pentru studenții la Masterat se va lua în calcul în mod obligatoriu și media anilor absolviți la nivel de Licență;
 • Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV- Europass;
 • Scrisoare de motivaţie care să justifice cursul selectat;
 • Certificat de cunoaștere a limbii utilizate în cadrul cursului selectat – nivel minim B1 (poate fi orice diplomă care atestă cunoștințe medii de limbă străină sau certificate emise de departamentele de limbi străine ale fiecărei facultăți; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor);
 • Formular online de înscriere disponibil la adresa: https://forms.gle/6xbigiesWCQ8YsLi8

Dosarul se depune online, la adresa virtual.unita@e-uvt.ro.

CONDIŢII:

Poţi participa la selecţie dacă:

 • Ești înmatriculat la UVT și ai terminat deja anul 1 de licență la momentul începerii mobilității virtuale;
 • Ai media anilor de studiu minim 7,00;
 • Ești integralist la începerii mobilității virtuale;
 • Criteriul lingvistic: trebuie să cunoști limba care va fi utilizată în cadrul cursului selectat.

Ţineţi cont de următoarele aspecte:

 • Mobilitățile virtuale de studii realizate ȋn cadrul consorțiului UNITA se vor desfășura în aceleași condiții academice ca o mobilitate de studii Erasmus+;
 • Perioada de mobilitate virtuală nu se contorizează la calcularea perioadei de maximum 12 luni de mobilitate de care poate beneficia un student pe durata unui ciclu de studii, în cadrul programului Erasmus+.