EȘTI AICI:
Decontarea abonamentului la transport public în comun (STPT)

Decontarea abonamentului la transport public în comun (STPT)

În conformitate cu articolul 205, alineatul (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în timpul anului universitar, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun. Astfel, din bugetul Ministerului Educației și Cercetării se asigură o reducere de 50% pentru abonamentele la transportul local în comun, iar Primăria Municipiului Timișoara asigură o reducere de încă 50% pentru aceste abonamente, astfel că toți studenții UVT în vârstă de până la 26 de ani, indiferent de ciclul de studii, înmatriculați la programe de studii la formă de învățământ cu frecvență, beneficiază, în final, de gratuitate la transportul local în comun, achitând la 50% din valoarea abonamentelor și, ulterior, suma fiindu-le rambursată de către UVT în baza documentelor justificative de decont, din fonduri de la bugetul de stat.
Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul local în comun.

Studenții înmatriculați la programe de studii la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă nu beneficiază de gratuitate la transportul local în comun.

Procedura prin care studenții UVT beneficiază de gratuitate la abonamentele Societății de Transport Public Timișoara (STPT) pentru transportul local în comun:

  • 50% din valoarea abonamentului este redusă în momentul achiziționării acestuia, pe baza prezentării carnetului de student, cărții de identitate și a unui card de reducere pentru studenți (Euro26, ISIC, OMNIPASS), achitând doar 50% din valoarea abonamentului;
  • restul de 50% din valoarea abonamentului se decontează ulterior achiziționării, de către UVT, pe baza prezentării la InfoCentrul studențesc a următoarelor documente: 
  1. copie după actul de identitate – se aduce o singură dată, la prima decontare; 
  2. bonul fiscal de achiziționare a abonamentului – în original; 
  3. copie după cardul de transport;
  4. extrasul de cont – se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont se modifică.

Decontarea sumelor de bani achitate de studenții UVT pentru obținerea abonamentelor de transport local în comun se face astfel: 

  1. pentru documentele depuse în perioada 1-14 a lunii, decontarea se face în luna în curs; 
  2. pentru documentele depuse ulterior după data de 14 a fiecărei luni, decontarea se face în luna  următoare celei în care au fost depuse documentele.

Documente utile:

Procedura operațională privind decontarea abonamentelor de transport local în comun ale studenților UVT