EȘTI AICI:
Carnetul și legitimația de student

Carnetul și legitimația de student

Carnetul de student serveşte drept act academic de identitate, care atestă calitatea de student UVT.

Legitimația de student este documentul pe baza căruia toți studenții înmatriculați la un program de studii universitare la formă de învățământ cu frecvență beneficiază de gratuitate la transportul feroviar, la toate categoriile de trenuri și pentru toți operatorii feroviari, pentru locuri la clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de ruta pe care călătoriți pe teritoriul României.

InfoCentrul studențesc eliberează carnetul de student tuturor studenților anului I de studii la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat, indiferent de forma de învățământ (cu frecvență, cu frecvență redusă, la distanță), în timp ce ce legitimațiile de student se eliberează doar pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare la formă de învățământ cu frecvență.

În conformitate cu legislația în vigoare, studenții înmatriculați la programe de studii la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă nu beneficiază de legitimația de student și de gratuitate la transportul feroviar, dar beneficiază de carnet de student.

Ambele documente – carnetul și legitimația de student – se vizează anual prin intermediul InfoCentrului studențesc, cât timp studentul este înmatriculat la unul dintre programele de studii universitare din cadrul UVT în anul universitar respectiv (în cazul legitimației de student, cu condiția ca programul de studii să fie urmat la formă de învățământ cu frecvență)În cazul pierderii documentelor personale care atestă calitatea de student (carnet de student, legitimație de student), InfoCentrul studențesc eliberează gratuit un duplicat al acestora, după anunțarea de către studentul titular al documentelor în presă, inclusiv online, a pierderii documentului respectiv. Solicitarea de eliberare a unui duplicat pentru aceste documente se poate face prin intermediul ACESTUI FORMULAR, fiind necesară și încărcarea dovezii publicării anunțului privind pierderea acestora.

În caz de retragere, transfer sau exmatriculare a studentului pe parcursul anului universitar, acesta este obligat să restituie la InfoCentrul studențesc carnetul de student și legitimațiile de student.