function goBack() { window.history.go(-1); }

Accesibilitate pentru studenții cu dizabilități