EȘTI AICI:

Tabere studențești

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, prin Direcţia Generală Politici pentru Tineret și Locuire, organizează cu ajutorul Caselor de Cultură ale Studenţilor și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, în perioada vacanţei de vară, tabere studenţeşti, cu o durată de 5 zile, care se desfăşoară la munte, la mare şi în Delta Dunării. În anul 2022, acestea se vor organiza în perioada 09.08-08.09.2022, în serii, după cum urmează:
 • Seria I: 09-14.08.2022
 • Seria II: 14-19.08.2022
 • Seria III: 19-24.08.2022
 • Seria IV: 24-29.08.2022
 • Seria V: 29.08-03.09.2022
 • Seria VI: 03-08.09.2022
 
Studenții beneficiari de locuri de tabără trebuie să fie înmatriculați la programe de studii universitare de licență sau masterat, forma de învățământ cu frecvență, indiferent de forma de finanțare, să aibă vârsta de până în 35 de ani și să se încadreze în una dintre următoarele categorii:
 1. cazurile sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10 000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% din locurile alocate la nivel de UVT;

 2. studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul universitar precedent sau care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive şi de voluntariat, integraliști (care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu obligatorii și opționale din anul universitar 2020-2021, iar în cazul studenților din anul 1 al ciclului de studii universitare de licență și masterat, studenții care sunt integraliști în semestrul I al anului universitar 2021-2022).

Cererile de solicitare a unui loc de tabără se depun în perioada 5-10 iulie 2022, prin completarea prin completarea unei cereri tip (disponibilă AICI), trimisă prin e-mail la adresa tabere@e-uvt.ro, utilizând adresa de e-mail instituțională @e-uvt.ro, sau în format fizic sau prin fax la InfoCentrul studențesc UVT. Vor fi luate în considerare doar cererile trimise de pe adresa instituțională (…@e-uvt.ro), iar acestea vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale. Documentele justificative pentru cazurile sociale sunt similare celor depuse pentru acordarea burselor sociale, iar în cazul în care studentul este beneficiar de bursă socială în cadrul UVT,  în procesul de înscriere pentru un loc de tabără nu va mai depune documente justificative ale situației sociale.

 
În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare (în unități clasificate cu două stele sau trei margarete) şi masă. 
 
La întocmirea clasamentului final, vor fi luate în calcul media obţinută în anul universitar precedent, respectiv media obţinută în semestrul I, pentru studenții din anul 1 licență și anul 1 master, precum şi activităţile extracurriculare derulate în decursul acestui an universitar în cadrul UVT. Punctajul se va calcula la fel ca în cazul procesului de cazare (75% din punctaj reprezentând media, iar restul de 25%, activitățile extracurriculare).
 
Perioadele în care s-au desfășurat activitățile de voluntariat se cumulează, în limita a maximum 1 punct, iar activitățile de voluntariat trebuie să fie desfășurate fie în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT, fie în cadrul unei organizații neguvernamentale înscrisă în Repertoarul UVT al ONG-urilor, certificate printr-o adeverință.
 
Calendar:
 • 05 iulie – 10 iulie 2022 – Depunerea cererilor;
 • 12 iulie 2022 – Afișarea listelor cu candidații care au depus cerere de tabără; 
 • 13-14 iulie 2022 – Procesul de selecție a beneficiarilor; 
 • 14 iulie 2022 – Afișarea rezultatelor selecției; 
 • 15 iulie 2022 – Depunerea contestațiilor la adresa de e-mail tabere@e-uvt.ro
 • 18 iulie 2022 – Soluționarea contestațiilor; 
 • 19 iulie 2022 – Afișarea listelor finale; 
 • 28-29 iulie 2022 – Întâlniri cu studenții pentru alegerea perioadelor și locațiilor de tabără; 
 • 1 august 2022 – Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, precum și locațiile și perioadele.

Mai multe detalii despre modul de repartizare a locurilor de tabără în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat se pot regăsi în Metodologia privind organizarea taberelor studențești, iar informații despre portofoliul pe care studenții trebuie să-l întocmească în funcție de încadrarea într-unul dintre cele două criterii precizate sunt indicate în Metodologia de distribuire a locurilor în taberele studențești la Universitatea de Vest din Timișoara

AICI este disponibilă lista cu studenții UVT care nu sunt eligibili pentru participarea în cadrul Programului Național Tabere Studențești 2022, deoarece au obținut un loc în tabere studențești în anul 2021 și nu s-au prezentat.

UPDATE (12 iulie 2022):

Lista cu candidații care au depus cerere în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2022 este disponibilă AICI.

UPDATE (14 iulie 2022):

Lista cu rezoluțiile cererilor depuse în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2022 este disponibilă AICI.

UPDATE (01 august 2022):

Lista finală cu beneficiarii și seriile alocate în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2022 este disponibilă AICI.

Documente utile: