Tabere studențești

În fiecare an, Ministerul Tineretului și Sportului organizează, prin casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, pe perioada vacanței de vară, Programul Național „Tabere Studențești”, prin care studenții pot participa în sejururi de tabără cu o durată de 5 zile,  la munte, la mare sau în Delta Dunării. Taberele sunt organizate în mai multe serii, locurile fiind repartizate distinct pentru fiecare universitate. Un student poate participa la o singură serie de tabără într-un an universitar.

Studenții care pot beneficia de locuri într-o tabără studențească trebuie să fie înmatriculați la programe de studii universitare de licență sau masterat, forma de învățământ cu frecvență, indiferent de forma de finanțare, să fie integraliști, și să aibă vârsta de până în 35 de ani. Numărul de locuri de tabără alocat universității se distribuie studenților care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

  1. cazuri sociale –  studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10 000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând maximum 30% din locuri;
  2. studenți cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul universitar precedent, studenții integraliști (care au promovat toate disciplinele anului anterior, iar în cazul studenților din primul an de studii, care au promovat toate examenele din primul semestru).

     

Mai multe detalii despre modul de repartizare a locurilor de tabără în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat se pot regăsi în Metodologia privind organizarea taberelor studențești, iar informații despre portofoliul pe care studentii trebuie să-l întocmească în funcție de încadrarea într-unul dintre cele două criterii precizate sunt indicate în Metodologia de distribuire a locurilor în taberele studențești la Universitatea de Vest din Timișoara

Din cauza contextului epidemiologic, în vara anului 2020 nu a fost organizat și desfășurat Programul Național „Tabere Studențești”, astfel că ultimele metodologii disponibile sunt cele aferente programului din anul 2019.

Documente utile: