Studenți reprezentanți

Studenții sunt parteneri cu drepturi depline ai Universității de Vest din Timișoara în toate procesele decizionale și consultative, având dreptul de a-și alege reprezentanții și a fi aleși în structurile de conducere ale UVT și făcând parte din comunitatea universitară UVT.

Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul Universității de Vest din Timișoara, potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Codului drepturilor și obligațiilor studentului, Cartei universitare și Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți.

Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul universității în temeiul următoarelor drepturi:

 • dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dreptul de a fi reprezentaţi în consiliul facultăţii într-o proporţie de minimum 25%, respectiv în senatul universitar în proporție de 25%, în condiţiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Cartei universitare;
 • dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
 • dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit articolului 209, alineatul (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac parte.

 

Conform Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți din UVT, principalele funcții de reprezentare ale studenților în cadrul UVT sunt:

 • șef de grupă;
 • șef de an;
 • invitat permanent în consiliul departamentului;
 • studenți consilieri (minimum 25% din totalul de membri ai Consiliului facultății);
 • studenți senatori (25% din totalul de membri ai Senatului UVT);
 • studenți doctoranzi reprezentanți în Consiliile Școlilor Doctorale;
 • studenți doctoranzi reprezentanți în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat;
 • șefi de cămin;
 • reprezentanți în Comisia de Etică și Deontologie Universitară (2 din 11 membri);
 • reprezentanți în comisia de calitate (1 membru);
 • reprezentanți în alte comisii ale UVT.

 

În fiecare an universitar, în perioada octombrie-noiembrie, OSUT (Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara) organizează proiectul Democrația în UVT, în cadrul căruia sunt aleși reprezentanții studenților în Consiliile facultăților, Senatul UVT, Consiliile Școlilor Doctorale și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat, dar și șefii de cămine.

Listele cu studenții reprezentanți din mandatul 2019-2020 sunt disponibile aici: