EȘTI AICI:
Studenți reprezentanți

Studenți reprezentanți

Studenții sunt parteneri cu drepturi depline ai Universității de Vest din Timișoara în toate procesele decizionale și consultative, având dreptul de a-și alege reprezentanții și a fi aleși în structurile de conducere ale UVT și făcând parte din comunitatea universitară UVT.

Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul Universității de Vest din Timișoara, potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Codului drepturilor și obligațiilor studentului, Cartei universitare și Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți.

Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul universității în temeiul următoarelor drepturi:

 • dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dreptul de a fi reprezentaţi în consiliul facultăţii într-o proporţie de minimum 25%, respectiv în senatul universitar în proporție de 25%, în condiţiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Cartei universitare;
 • dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
 • dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit articolului 209, alineatul (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac parte.

 

Conform Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți din UVTfuncțiile de reprezentare alese prin vot universal, direct și secret ale studenților în cadrul UVT (la nivelul structurii corespunzătoare) sunt:

 • șef de grupă;
 • șef de an;
 • reprezentant în Consiliul facultății (minimum 25% din numărul total de membri al fiecărui astfel de consiliu, conform articolului 207, alineatul (5), litera a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare);
 • reprezentant în Senatul universitar (25% din numărul total de membri ai Senatului, conform articolului 208 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare);
 • șef de cămin;
 • reprezentant în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) (2 din 7 membri, conform articolului 41, alineatul (1) din Metodologia privind alegerile structurilor și funcțiilor de conducere ale Universității de Vest din Timișoara);
 • reprezentant în Consiliile școlilor doctorale (CSD) (minimum 20% din numărul total de membri al fiecărui astfel de consiliu, conform articolului 22, alineatul (3) din Metodologia privind alegerile structurilor și funcțiilor de conducere ale Universității de Vest din Timișoara);

 

Alte funcții de reprezentare ale studenților în cadrul UVT sunt:

 • reprezentant în Consiliul de Administrație și Comitetul Director UVT;
 • reprezentant în consiliul departamentului (cu statut de invitat permanent, conform articolului 50, alineatul (8) din Carta UVT);
 • reprezentant în Comisia de etică și deontologie universitară a UVT (2 din 11 membri, conform articolului 3 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Etică și Deontologie Universitară din UVT);
 • reprezentant în Comisia de Asigurare și Evaluare a Calității la nivelul UVT (1 membru, conform articolului 11, alineatul (5), litera c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare);
 • reprezentant în Comisiile pentru Managementul Calității la nivelul facultăților UVT (minimum 1 membru);
 • reprezentant în comisiile de acordare a burselor, de distribuire a locurilor de cazare, de distribuire a locurilor de tabere, de acordare a creditelor pentru activități de voluntariat și alte comisii cu caracter social;
 • reprezentant în alte comisii/structuri decizionale sau consultative constituite la nivelul UVT sau la nivelul facultăților UVT.

 

În fiecare an universitar, în perioada octombrie-noiembrie, OSUT (Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara) organizează proiectul Democrația în UVT, în cadrul căruia sunt aleși reprezentanții studenților în Consiliile facultăților, Senatul universitar, Consiliile școlilor doctorale și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat, dar și șefii de cămine.

Listele cu studenții reprezentanți din mandatul 2021-2022 sunt disponibile aici: