EȘTI AICI:
Oportunități de voluntariat

Oportunități de voluntariat

Universitatea de Vest din Timișoara încurajează studenții săi să se implice în activități de voluntariat, iar acțiunile acestora sunt permanent sprijinite de universitate. Experiența dobândită de studenți prin implicarea în activități de voluntariat contribuie în mod esențial la dezvoltarea personală și profesională a acestora, completând cunoștințele și abilitățile dobândite prin activitatea academică.

În cadrul UVT își desfășoară activitatea mai multe organizații studențești, unele având ca scop reprezentarea drepturilor și intereselor studenților, iar altele concentrându-se pe dezvoltarea personală și profesională a studenților dintr-un anumit domeniu, toate activând în baza principiilor voluntariatului. Acestea oferă contextul potrivit pentru studenții care doresc să se implice în asemenea activități. Mai multe detalii despre organizațiile studențești din UVT, dar și lista acestora și datele lor de contact, sunt disponibile AICI.

Pentru a stimula studenții să participe la activități de voluntariat, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) poate recunoaște formal activitățile de voluntariat desfășurate de aceștia, prin acordarea de credite de studii transferabile pentru desfășurarea acestui tip de activități, în fiecare semestru, și prin menționarea acestora în Suplimentul la diplomă eliberat la absolvirea studiilor universitare.

În conformitate cu prevederile articolului 87, alineatul (2) din Carta Universității de Vest din Timișoara, studenții UVT pot primi în fiecare semestru credite transferabile pentru activitățile de voluntariat, condițiile participării studenților la aceste activități și modalitatea de acordare a creditelor fiind stabilite prin Regulamentul privind acordarea de credite pentru voluntariat

Astfel, disciplina Voluntariat apare cu caracter facultativ în planurile de învățământ ale tuturor programelor de studii universitare de licență și de masterat ale UVT.

Pentru ca activitatea de voluntariat desfășurată de către studenți să fie recunoscută în mod formal la nivelul universității, acesta trebuie să fie desfășurată fie în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT, fie în cadrul unui ONG inclus în Repertoarul UVT al ONG-urilor, și să aibă o durată de minimum 60 de ore pe parcursul unui semestru. Activitatea de reprezentare studențească va fi, de asemenea, recunoscută ca activitate de voluntariat.

Fiecare student poate primi pentru desfășurarea activităților de voluntariat 2 credite de studii transferabile în fiecare semestru de studii al ciclurilor de studii universitare de licență și de masterat.

Pentru acordarea creditelor aferente activității de voluntariat, studenții trebuie să prezinte în sesiunea de examene un portofoliu alcătuit din mai multe documente justificate (raport de activitate, evaluarea activității de voluntariat etc.), ce pot fi regăsite în anexele Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat (Anexa 2 – Raport al activității de voluntariat; Anexa 3 – Raport de evaluare a activității de voluntariat)

Depunerea portofoliilor pentru acordarea creditelor pentru activitățile de voluntariat desfășurate pe parcursul semestrului II al anului universitar 2023-2024 se poate realiza, conform articolului 9 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat:

– Pentru anii terminali: până la data de 09.06.2024 (pentru evaluarea acestora în sesiunea A-II), respectiv până la data de 24.06.2024 (pentru evaluarea acestora în sesiunea B-II);

– Pentru anii neterminali: până la data de 23.06.2024 (pentru evaluarea acestora în sesiunea A-II), respectiv până la data de 10.07.2024 (pentru evaluarea acestora în sesiunea B-II).

Portofoliile vor fi depuse în format electronic, prin intermediul ACESTUI FORMULAR.

Documente utile: