Consiliere – CCOC

Servicii de consiliere pentru studenți

Dacă ești student la UVT, credem că este important să știi că atunci când întâmpini dificultăți în activitățile academice și nu numai, specialiștii din cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al universității te pot ajuta. 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UVT este o structură suport ce funcționează în cadrul universității cu rolul de a sprijini și consilia studenții atât pentru integrarea și acomodarea acestora cu mediul universitar, cât și pentru orientarea profesională a acestora.

Principalele activități de consiliere oferite de CCOC-UVT studenților sunt:

  • Consiliere individuală și de grup pentru orientarea în carieră:
  • consiliere în vederea elaborării planului de dezvoltare a carierei;
  • consiliere în ceea ce privește oportunitățile de pe piața muncii, evaluarea alternativelor și stabilirea planurilor de carieră;
  • informarea privind oferta educațională referitoare la studiile universitare/postuniversitare;
  • dezvoltarea abilităților de management personal (tehnici de autoprezentare și autopromovare);
  • screening pentru nevoia de consiliere psihologică – testarea psihologică poate fi folosită ca un serviciu complementar al procesului de consiliere, la nevoie.
  • Asistență educațională:
  • formarea și dezvoltarea unor strategii de învățare eficientă și motivare adecvată;
  • identificarea dificultăților de învățare și asistarea pregătirii pentru examene;
  • derularea unor programe de reintegrare pentru studenții care și-au întrerupt educația formală din diverse motive și care doresc să își reia cursurile.

Fiecare student poate beneficia de până la 5 ședințe individuale de consiliere oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UVT pe parcursul unui an universitar. 

Toate serviciile oferite de CCOC-UVT sunt gratuite.

Pentru programarea la o ședință de consiliere individuală te rugăm să transmiți un e-mail pe adresa ccoc@e-uvt.ro.