Orare

La Universitatea de Vest din Timișoara, orarele activităților didactice se stabilesc la nivelul fiecărei facultăți, pe programe și ani de studii.

Pentru că Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) promovează permanent un stil de viață sănătos, studenții ciclului de studii universitare de licență la UVT trebuie să parcurgă timp de cel puțin patru semestre disciplina Educație fizică. Facultatea de Educație Fizică și Sport oferă numeroase discipline sportive ce pot fi urmate de studenții UVT. Orarul disciplinei Educație fizică pentru studenții UVT pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 este disponibil AICI.

Studenții UVT trebuie să parcurgă cel puțin trei discipline complementare opționale care formează competențe transversale pe parcursul anilor 2 și 3 ai ciclului de studii universitare de licență. Acestea sunt programate în orar miercuri și joi în intervalul orar 16:20-19:30. Orarul acestora pentru semestrul al doilea al anului universitar 2021-2022 este disponibil AICI.