EȘTI AICI:
Beneficii pentru studenții UVT

Beneficii pentru studenții UVT

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) oferă o gamă largă de beneficii, facilități și oportunități pentru susținerea procesului educațional, pentru sprijin social, pentru consiliere sau pentru dezvoltare personală.

În continuare vă prezentăm principalele facilități de care se bucură studenții UVT:

 • dreptul de a aplica pentru un loc de cazare într-un cămin studențesc (mai multe detalii sunt disponibile AICI);
 • dreptul de a beneficia de diverse tipuri de burse, atât pentru recompensarea rezultatelor academice, cât și de sprijin social (mai multe detalii sunt disponibile AICI);
 • transport feroviar cu 50% reducere, în baza legitimației de student, pentru toți studenții înmatriculați la programe de studii universitare la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de vârstă, pe orice rută internă, indiferent de destinație sau de distanța călătoriei, pentru toate tipurile de trenuri, pe locuri de clasa a II-a, pe toată perioada anului calendaristic, indiferent de operatorul feroviar;
 • transport local în comun gratuit în municipiul Timișoara, pe toate liniile, în baza abonamentelor STPT;
 • reducere 75 % pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • asistență medicală gratuită la Policlinica Studențească situată în Complexul Studențesc (mai multe detalii sunt disponibile AICI);
 • acces gratuit la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara – o bibliotecă modernă, ce oferă acces atât la resurse în format fizic, cât și la baze de date electronice, precum și la săli de lectură și spații de studiu;
 • acces la baza sportivă a UVT (săli & terenuri de sport);
 • dreptul de a aplica pentru locuri în taberele studențești organizate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (mai multe detalii sunt disponibile AICI);
 • oportunitatea de a parcurge cel puțin trei discipline complementare din alt domeniu de studii decât cel al programului la care este înmatriculat studentul, pe perioada studiilor universitare de licență, pentru a-și dezvolta competențe transversale (mai multe detalii sunt disponibile AICI);
 • dreptul de a beneficia gratuit de activități de consiliere în carieră și consiliere psihologică oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din UVT (mai multe detalii sunt disponibile AICI);
 • oportunități de dezvoltare antreprenorială prin intermediul Societății Antreprenoriale Studențești (SAS);
 • dreptul de studia și de a parcurge stagii de practică pentru anumite perioade de timp în alte state, beneficiind de burse în cadrul programelor de mobilități internaționale și în baza celor peste 500 de parteneriate încheiate de UVT cu universități din întreaga lume;
 • oportunitatea de a desfășura activități de voluntariat în cadrul organizațiilor studențești care activează în UVT (mai multe detalii sunt disponibile AICI);
 • dreptul de a beneficia în fiecare semestru și de câte două credite de studii transferabile pentru activitățile de voluntariat desfășurate, suplimentar creditelor obligatorii, indiferent de programul de studii pe care îl urmează. Astfel, activitatea de voluntariat devine oficial recunoscută de universitate și va fi înscrisă la Suplimentul la diplomă la absolvirea studiilor universitare. Mai multe detalii despre acest drept al vostru puteți găsi în Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, aprobat de Senatul UVT;
 • oportunitatea de a participa constant la conferințe organizate de Universitatea de Vest din Timișoara având invitați personalități de marcă din lumea academică și științifică națională și internațională;
 • UVT Media Hub – un studio de televiziune propriu care asigură informarea comunității cu privire la evenimentele desfășurate în universitate și nu numai și care oferă oportunitatea studenților de a efectua practică în domeniul jurnalismului;
 • un Ghid al studentului cu toate informațiile necesare pentru parcurgerea studiilor universitare;
 • dreptul de a reprezenta și a fi reprezentanți în structurile de conducere ale universității (mai multe detalii sunt disponibile AICI);
 • pe parcursul studiilor universitare, fiecare student UVT va planta cel puțin un copac, pentru a contribui la un mediu înconjurător sănătos;
 • baze de practică la Poiana Mărului (jud. Caraș Severin) și Gurahonț (jud. Arad);
 • Săptămâna de inițiere la UVT pentru „boboci”, studenții înmatriculați în anul 1 al ciclului de studii universitare de licență, unde aceștia vor participa la evenimente introductive și de acomodare, sesiuni de informare, sesiuni de consiliere și orientare în mediul universitar, tururi ale municipiului Timișoara și vizite la instituțiile culturale din oraș, activități de teambuilding, evenimente culturale, conferințe, dezbateri, expoziții, spectacole de teatru, proiecții de film, concerte etc. (mai multe detalii sunt disponibile AICI);
 • Ceremonie de absolvire unică, ce va face acest eveniment unul de neuitat, prin care va vibra întreg municipiul Timișoara;
 • Gală anuală a premiilor UVT unde în fiecare an se acordă, pe bază de competiție, și premiul Studentul anului;
 • oportunitatea de a participa la diverse proiecte de cercetare științifică, alături de cadrele didactice;
 • viziune educațională inovatoare, centrată pe nevoile studenților – Teaching & Learning Brand UVT – care stă la baza procesului educațional din universitate.