Procesul de cazare în căminele UVT

Studenții care în anul universitar 2022-2023 vor fi înmatriculați în anul II, III sau IV al ciclului de studii universitare de licență, respectiv anul II al ciclului de studii universitare de masterat și studenții care au fost admiși în sesiunea de admitere iulie 2022 în anul I al ciclului de studii universitare de licență respectiv anul I al ciclului de studii universitare […]

Programul Național „Tabere studențești” – anul universitar 2021-2022

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, prin Direcţia Generală Politici pentru Tineret și Locuire, organizează cu ajutorul Caselor de Cultură ale Studenţilor și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, în perioada vacanţei de vară, tabere studenţeşti, cu o durată de 5 zile, care se desfăşoară la munte, la mare şi în Delta Dunării. În […]

Depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat – semestrul al II-lea

În conformitate cu prevederile articolului 82, alineatul (2) din Carta Universității de Vest din Timișoara (UVT), respectiv ale Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, în fiecare semestru fiecare student UVT poate obține câte 2 credite transferabile pentru desfășurarea de activități de voluntariat. Activitățile de voluntariat sunt recunoscute în vederea acordării de credite […]

Recontractarea disciplinei Educație fizică pentru studenții din anul terminal

Conform Regulamentului privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara, toate programele de studii universitare de licență cuprind în planul de învățământ disciplina Educație fizică, cu statut de disciplină complementară obligatorie, pe parcursul a 4 semestre, cu 1 oră pe săptămână. Această disciplină trebuie parcursă pentru definitivarea traseului […]

Susținerea examenelor restante din anii anteriori

Conform reglementărilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de licență și de masterat din UVT, studenții care au examene restante din anii anteriori trebuie să achite o taxa aferentă reexaminării cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene în care doresc să […]

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți – semestrul al II-lea

În perioada 26 mai – 3 iunie 2022 studenții UVT au ocazia să evalueze toate cadrele didactice cu care au colaborat pe parcursul semestrului al II-lea al acestui an universitar la activitățile didactice (cursuri, seminare sau laboratoare).  La fel ca în primul semestru, evaluarea cadrelor didactice de către studenți se va realiza prin intermediul platformei evaluare.uvt.ro, autentificarea realizându-se cu […]

Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, reglementat prin Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru […]

Reluarea activităților didactice în format fizic la Universitatea de Vest din Timișoara

Senatul Universității de Vest din Timișoara a hotărât că, începând de cel târziu luni, 11 aprilie 2022, toate activitățile didactice aferente tuturor programelor de studii universitare de licență și de masterat organizate la forma de învățământ cu frecvență de la toate facultățile UVT se vor desfășura cu prezență fizică, față în față, în spațiile UVT (sediul central UVT și/sau sediile facultăților UVT). […]

Alegeri studenți reprezentanți – depunere candidaturi – posturi de studenți reprezentanți vacante în Consiliul facultății, Senatul UVT, Consiliile școlilor doctorale și CSUD

Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), în calitate de organizație studențească legal constituită și reprezentativă la nivelul Universității de Vest din Timișoara (UVT), organizează proiectul Democrația în UVT, în cadrul căruia se aleg studenții reprezentanți, alegerile fiind organizate conform Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți din UVT. În acest sens, în perioada […]