Evaluarea cadrelor didactice de către studenți – semestrul al II-lea, anul universitar 2023-2024, anii neterminali

Până în data de 8 iunie 2024 studenții UVT din anii de studiu neterminali au ocazia să evalueze toate cadrele didactice cu care au colaborat pe parcursul semestrului al II-lea din acest an universitar la activitățile didactice (cursuri, seminare sau laboratoare). Platforma de evaluare se va închide în dimineața zilei de 8 iunie 2024, la ora 09:00. Evaluarea cadrelor didactice de […]

Depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat – semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024

În conformitate cu prevederile articolului 87, alineatul (2) din Carta Universității de Vest din Timișoara (UVT), respectiv ale Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, aprobat de Senatul UVT, în fiecare semestru, fiecare student UVT poate obține câte 2 credite transferabile pentru desfășurarea de activități de voluntariat. Activitățile de voluntariat sunt recunoscute în vederea acordării de credite numai […]

Programul Național „Tabere studențești” – anul universitar 2023-2024 – tabere de vară (update 20 iunie 2024)

UPDATE (20 iunie): Rezultatele în urma selecției studenților care au depus cerere pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2024 înainte de depunerea contestațiilor sunt disponibile AICI. UPDATE (14 iunie): Lista studenților care au depus cerere pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2024 este disponibilă AICI. Ministerul Familiei, […]

Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024

Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, reglementat prin Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 […]

Înscriere la disciplina Educație fizică – semestrul al II-lea

Conform Regulamentului privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara și Regulamentului privind organizarea și desfășurarea disciplinei Educație fizică în Universitatea de Vest din Timișoara, pentru a putea finaliza studiile universitare de licență, fiecare student UVT trebuie să parcurgă disciplina Educație fizică timp de 4 semestre, în primii […]

Reexaminarea în vederea măririi notei și susținerea examenelor restante – sesiunea B-I

Conform reglementărilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de licență și de masterat din UVT, fiecare student are dreptul, în baza cererii individuale, de a fi reexaminat în vederea măririi notei, la maximum 3 discipline pe semestru, respectiv șase pe an, indiferent dacă acesta este integralist […]

Programul Național „Tabere studențești” – anul universitar 2023-2024 – tabere de iarnă

UPDATE (6 februarie): Lista cu rezoluțiile cererilor depuse de către studenți în vederea obținerii unui loc în taberele studențești de iarnă, după contestații, este disponibilă AICI. UPDATE (1 februarie): Lista cu rezoluțiile cererilor depuse de către studenți în vederea obținerii unui loc în taberele studențești de iarnă, înainte de contestații, este disponibilă AICI. UPDATE (29 […]

Depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat – semestrul I al anului universitar 2023-2024

În conformitate cu prevederile articolului 82, alineatul (2) din Carta Universității de Vest din Timișoara (UVT), respectiv ale Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, aprobat de Senatul UVT, în fiecare semestru, fiecare student UVT poate obține câte 2 credite transferabile pentru desfășurarea de activități de voluntariat. Activitățile de voluntariat sunt recunoscute în vederea acordării de credite numai […]

Examene restante din anii anteriori – sesiunea de examene aferentă semestrului I

Conform reglementărilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de licență și de masterat din UVT, studenții care au examene restante din anii anteriori trebuie să achite o taxă aferentă reexaminării cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene în care doresc să […]