function goBack() { window.history.go(-1); }

Sport la UVT

Disciplina Educație fizică

Conform prevederilor articolului 10 din Regulamentul privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara, fiecare student de la ciclul de studii universitare de licență are obligația, pentru a putea finaliza studiile universitare de licență, să parcurgă disciplina complementară Educație fizică timp de 4 semestre, în primii 2 ani de studii (cu excepția studenților Facultății de Educație Fizică și Sport).

Disciplina Educație fizică pentru studenții UVT este susținută de cadrele didactice de la Facultatea de Educație Fizică și Sport.

În semestrul I al anului universitar 2020-2021, disciplina Educație fizică se desfășoară în regim exclusiv online.

Disciplinele sportive propuse de Facultatea de Educație Fizică și Sport pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021 sunt: aerobic, circuit, combat, HIIT, pilates, functional, tabata, abs and booty, tai chi, karate, gimnastică medicală.

Înscrierea la disciplina Educație fizică se face în primele 3 săptămâni ale semestrului, prin alegerea uneia dintre disciplinele sportive disponibile accesând platforma Google Classroom cu contul de e-mail instituțional (@e-uvt.ro) și utilizând codul aferent disciplinei și modului din orar de care sunteți interesați (codurile se regăsesc în orarul din documentul atașat acestui e-mail). La fiecare modul se pot înscrie maximum 150 de studenți, astfel că dacă a fost atins deja acest număr de studenți înscriși, studenții trebuie să opteze pentru un alt modul.

În primele 2 săptămâni de la înscriere, fiecare student are obligația de a prezenta un certificat medical valabil, prin care să se evidențieze faptul că este apt pentru efort fizic. Acesta se trimite prin e-mail cadrului didactic titular al disciplinei, în cazul în care acesta nu comunică studenților o altă modalitate.

Pentru a promova un semestru la disciplina Educație fizică studenții trebuie să acumuleze cel puțin 10 prezențe. Prezentarea la această disciplină se va face în echipament sportiv, iar pentru a fi considerați prezenți, studenții trebuie să:

  • aibă camera video pornită pe întreaga durată a activității;
  • se afle în raza de vizibilitate a camerei video, pentru a putea fi monitorizați de cadrul didactic în timpul desfășurării activităților;
  • participe efectiv la activitatea desfășurată pe toată durata acesteia (90 de minute).

 

Pe parcursul unui semestru nu este permis transferul de la o disciplină sportivă, dar în semestrele următoare, studenții pot opta pentru o altă disciplină, decât cea care a fost deja parcursă.

Având în vedere că UVT dorește să promoveze în rândul studenților adoptarea unui stil de viață sănătos și desfășurarea în mod constant de activități fizice și pune la dispoziția studenților care se confruntă cu probleme de sănătate, cu ajutorul cadrelor didactice specializate în Kinetoterapie, activități specifice de gimnastică medicală, singurele categorii de studenți scutiți de parcurgerea acestei discipline sunt:

  1. studenții care prezintă probleme medicale și sunt internați în spital – beneficiază de scutire totală de frecvență pe perioada internării (pe baza documentelor justificative);
  2. studenții care practică sport de înaltă performanță – beneficiază de scutire totală de frecvență pe perioada în care sunt convocați la loturile naționale (pe baza documentelor justificative).

Studenții care se confruntă cu anumite afecțiuni medicale, altele decât cele care necesită spitalizare, nu vor fi scutiți de disciplina Educație fizică, ci se pot înscrie la disciplina gimnastică medicală, conform orarului, pe baza unei adeverințe de la medicul specialist din care să rezulte diagnosticul (la solicitarea cadrului didactic, studenții au obligația de a prezenta documentele medicale pe baza cărora a fost pus diagnosticul).

Orarul disciplinelor sportive pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021 este disponibil AICI.