EȘTI AICI:
Sport la UVT

Sport la UVT

Disciplina Educație fizică

Conform Regulamentului privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara și Regulamentului privind organizarea și desfășurarea disciplinei Educație fizică în Universitatea de Vest din Timișoarapentru a putea finaliza studiile universitare de licență, fiecare student UVT trebuie să parcurgă disciplina Educație fizică timp de 4 semestre, în primii 2 ani de studii (cu excepția studenților Facultății de Educație Fizică și Sport).

Disciplina Educație fizică se finalizează cu o evaluare pe bază de calificativ, de tipul promovat/nepromovat. Evaluarea la această disciplină nu se va putea lua în considerare la calculul mediilor anuale, dar disciplina va trebui parcursă pentru definitivarea traseului de învățare al oricărui student din UVT, statutul de student integralist fiind condiționat de promvoarea disciplinei Educație fizică.

Înscrierea la această disciplină se face în primele 3 săptămâni ale semestrului, prin prezentarea la modulul de Educație fizică dorit, conform orarului disponibil AICI.

Pentru a promova un semestru la disciplina Educație fizică, studenții trebuie să acumuleze cel puțin 10 prezențe. Prin excepție, studenții înmatriculați la programe de studii la învățământ cu frecvență redusă sau învățământ la distanță, trebuie să acumuleze minimum 5 prezențe pentru a promova un semestru la disciplina Educație fizică. Prezentarea la această disciplină se va face în echipament sportiv, iar pentru a fi considerați prezenți, studenții trebuie să participe efectiv la activitatea desfășurată pe toată durata acesteia.

Pe parcursul semestrului nu este permis transferul de la o disciplină sportivă la alta, dar în semestrele următoare studenții pot opta, dacă doresc, pentru discipline diferite față de cele parcurse anterior.

Studenții care, din cauza unor motive medicale, nu pot desfășura activități fizice în regim obișnuit, se pot înscrie la disciplina Gimnastică medicală, în baza unui certificat medical eliberat de medicul specialist, din care să rezulte diagnosticul.

Singurele categorii de studenți scutiți de parcurgerea acestei discipline sunt:

  1. studenții care prezintă probleme medicale și sunt internați în spital – beneficiază de scutire totală de frecvență pe perioada internării (pe baza documentelor justificative);
  2. studenții care practică sport de înaltă performanță – beneficiază de scutire totală de frecvență pe perioada în care sunt convocați la loturile naționale (pe baza documentelor justificative).

Recontractarea semestrelor restante pentru disciplina Educație fizică

Studenții care nu au promovat până în acest moment numărul necesar de semestre aferente disciplinei Educație fizică pot recontracta această disciplină, pașii fiind următorii:

  • achitarea taxei de recuperare a disciplinei (100 de lei pentru fiecare semestru ce se dorește a fi recuperat) online, prin intermediul platformei StudentWeb, în primele 5 zile de la începerea semestrului;
  • înscrierea la un număr de module de Educație fizică egal cu numărul de semestre restante pe care doresc să le recupereze (conform procedurii explicate mai sus, în primele 3 săptămâni ale semestrului) menționând cadrului didactic/cadrelor didactice faptul că doresc să recupereze). Nu este posibilă înscrierea la mai multe module din aceeași disciplină sportivă.

Studenții nu pot promova mai mult de două semestre aferente disciplinei Educație fizică într-unul singur.

Documente utile: